Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
13 septembra 2013, 15:09

Rusko a Ukrajina: 360 rokov odo dňa pripojenia

Rusko a Ukrajina: 360 rokov odo dňa pripojenia

Ukrajina na ľavom brehu Dnepra sa stala 1. októbra 1635 súčasťou Ruska. Toto pripojenie malo obrovský historický význam pre obe krajiny – geopolitický, sociálny a kultúrny. Ukrajina vchádzala od 16. storočia do zostavy spojeného litovsko-poľského kniežatstva - Reczi Poszpolitej.

Neustály nátlak zo strany Poliakov vynútil mnohých Ukrajincov ujsť za Dneper. V roku 1648 zahájili kozáci pod vedením Bogdana Chmeľnického v Reczi Poszpolitej povstanie požadujúc oslobodiť ich od moci poľského kráľa. Povstanie prerástlo do národnej oslobodzujúcej vojny, výsledkom ktorej bol vznik v Podnestrovsku samo riadeného štátu. Bogdan Chmeľnický začal hľadať spojencov v Ruskom štáte, Osmanskom impériu, Krymskom chánstve a dúfal dokonca uzavrieť mier s Poľskom. No nakoniec postavil na Rusko.

Bogdan Chmeľnický urobil vtedy jedine správnu voľbu, hovoria historici. Už o 100 rokov sa začal úpadok Reczi Poszpolitej a Osmanského impéria a Krymské chánstvo vôbec prestalo existovať. Rusko následne konečne vyriešilo otázku s Reczou Poszpolitou – svojim hlavným geopolitickým nepriateľom v 17. storočí, hovorí historik Alexander Malov:

- Pripojenie sa Ukrajiny k Rusku bolo dôležité pre Rusko z územného hľadiska. Recz Poszpolita fakticky uznala svoju prehru v regióne na úlohu politického lídra. Rusku to otváralo možnosti nasledovného rastu a rozvoja. Výsledkom toho bol návrat väčšiny územia strateného začiatkom 17. storočia.

Rozšírenie na západ dovolilo Rusku upevniť svoj vplyv v tomto smere. Práve pripojenie ukrajinských zemí zmenilo Rusko na impérium, tvrdí historik Nikolaj Svanidze:

- Ruské impérium – to je Rusko a Ukrajina. Ak nie sú spolu, impérium nemôže byť. Práve vtedy sa tieto dva národy zjednotili a vtedy aj vznikol základ Ruského impéria a neskôr Sovietskeho zväzu ako v značnej miere nástupcu Ruského impéria-

Zjednotenie sa stalo okrem politických výhod začiatkom aj kultúrneho obohatenia oboch krajín, hovorí Nikolaj Svanidze:

- Rusko by bez vplyvu ukrajinskej kultúry, ktorá je bližšie k Európe, veľmi ochudobnelo. A to isté sa môže povedať aj o vplyve Ruska na Ukrajinu. Ruská kultúra veľmi obohatila ukrajinskú.

Vzájomný prienik ruskej a ukrajinskej kultúry počas vyše troch stáročí bol natoľko silný, že je už ťažké oddeliť ich navzájom. Literárne dedičstvo spisovateľa Nikolaja Gogoľa sa nemôže napríklad oddať kultúre iba jednej krajiny.

  •  
    a podeliť sa