Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
10 septembra 2013, 14:13

Kde sa skrývajú čierne diery, alebo nová fyzika v hadrónovom urýchľovači

Kde sa skrývajú čierne diery, alebo nová fyzika v hadrónovom urýchľovači

Pred 5 rokmi oficiálne spustili Veľký hadrónový urýchľovač – najväčší urýchľovač elementárnych častíc na svete vyvinutý Európskou organizáciou jadrových výskumov (EOJV). Na vývoji urýchľovača a na skúškach sa zúčastnilo vyše 10 tisíc vedcov z vyše 100 krajín sveta.

Rusko vnieslo veľký technologický prínos do vývoja urýchľovača, na práci s urýchľovačom sa zúčastnilo asi tisíc ruských vedcov. Zariadenie vyvoláva skutočné haló – vedci chceli pomocou neho dospieť k prelomovým objavom, vrátane rozlúštenia tajomstva vzniku Vesmíru. Spolu s tým masmédiá strašili koncom sveta kvôli predpokladom o možnom vzniku v urýchľovači mikroskopických čiernych dier, ktoré prehltnú najprv samotný urýchľovač a následne aj celú planétu. Ale k tomu nedošlo.

Čo sa týka vynálezov, tak hoci sa aj urobil veľký kus práce, skutočné prelomy nás ešte len čakajú, hovorí vedec Alexej Kurepin:

- Počet prác je obrovský. Len na našom zariadení zverejnili vyše 100 prác. Ale to všetko sú bežné práce, ktoré nám umožňujú plánovať ďalšie výskumy. Musíme nájsť také jadrové reakcie, ktoré by nám umožnili s určitosťou povedať, že existujú nové stavy jadrovej matérie. V súčasnosti k tomu spejeme, skúšame tie jadrové reakcie, ktoré môžu poskytnúť také údaje.

Existujúci na dnes takzvaný Štandardný model – teoretická konštrukcia elementárnych častíc – nie je konečný. Podľa vedcov musí byť súčasťou nejakej hlbšej teórie zriadenia mikroskopického sveta. Nazývajú to Novou fyzikou. Vedci dúfajú, že výskum na Veľkom hadrónovom urýchľovači umožní im získať aspoň poukázanie na to, čo to je za hlbšia teória. Hovorí astrofyzik Oleg Daľkarov:

- Zriedkavé procesy, ktoré sa plánovalo sledovať na Veľkom hadrónovom urýchľovači, súviseli predovšetkým s pokusom objavenia takzvaného Bozónu Higgsa. Je to unikátna častica, ktorá zodpovedá za všetky elementárne častice, ktoré sa dajú sledovať v súčasnosti. Je to jediné pole, ktoré spájalo všetky sledované javy, všetky sledované častice, ktoré pridávali týmto časticiam tie vlastnosti, ktoré poznáme. Bez tejto častice by súčasné teórie nemali zmysel.

V súčasnosti sa vedci z Ruska zúčastňujú na všetkých veľkých experimentoch na urýchľovači. V roku 2012 si Ruská federácia podala prihlášku na vstup do EOJV ako asociovaný účastník. Podľa expertov to značne zvýši jej prínos do práce Veľkého hadrónového urýchľovača.

  •  
    a podeliť sa