Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
10 septembra 2013, 11:51

Dejiny Sovietskeho Východu v agitačných plagátoch

Dejiny Sovietskeho Východu v agitačných plagátoch

V posledné roky prejavujú o agitačné a reklamné plagáty sovietskeho obdobia veľký záujem: publikujú sa početné ilustračné vydania, organizujú sa tematické výstavy. Spravidla sa prevažne vystavujú plagáty vytlačené v Rusku a umenie umelcov maľujúcich plagáty z republík Sovietskeho zväzu nie sú fakticky známe.

Zmeniť túto situáciu môže výstava Plagát Sovietskeho Východu. 1918 – 1940, ktorá sa zahájila v Štátnom centrálnom múzeu súčasných dejín Ruska.

- Plagáty sa môžu posudzovať ako diela, ktoré sú výsledkom tvorivej práce umelca. Pokúsili sme sa ukázať a chceme porozprávať o plagáte ako o svedkovi a pamätníkovi doby“,- podotkol na zahájení výstavy generálny riaditeľ múzea Sergej Archangelov.

Počas prehliadky expozície nie je ľahké pochopiť, čo vyvoláva veľký záujem: historický alebo politický kontext, alebo umelecké zvláštnosti vystavených plagátov:

- Je zaujímavé to, že tieto plagáty boli aj v Sovietske časy málo známe tým, kto žil v Moskve, Leningrade,- povedala pre Hlas Ruska kurátorka výstavy Mária Filatová:

-To, čo vznikalo v Strednej Ázii, tam aj spravidla zostalo. Sú oveľa nezvyčajnejšie ako tie, ktoré sme videli tu. Často tam tvorili neprofesionálni umelci z oblasti tvorby plagátov, ale maliari a grafici, ktorí videli po svojom túto tému a po svojom ju aj chápali.

Práve tento svoj pohľad na tému, hľadanie tradičných umeleckých prostriedkov aj odlišuje plagáty Sovietskeho Východu. Ak je ruský politický plagát 20 rokov v prvom rade avantgarda, konštruktivizmus, na Východe sa prvky avantgardy prelínajú s jemnými miniatúrami a s ľudovou tvorbou.

Výstava Plagát Sovietskeho Východu. 1918 – 1940 v Štátnom centrálnom múzeu súčasných dejín Ruska - fotogaléria

- Plagáty sa vydávali veľkým nákladom – od 500 do 40 000 exemplárov a v tom aj spočíva paradox: to, čo bolo vydané vo veľkom množstve, to sú dnes dokumenty, ktoré fakticky nezostali,- hovorí Mária Filatová.

– Mnohé plagáty sa nezachovali a to, čo bolo kedysi neustále pred očami, sa teraz stalo veľmi dôležitým dokumentom doby, veľmi zaujímavým zdrojom, z ktorého čerpáme množstvo informácie. Možno nie je vždy táto informácia správna, no tým nemenej si môžeme vytvoriť akúsi predstavu o tom, ako žili a ako mysleli národy Sovietskeho Východu.

Katalóg vydaný k zahájeniu výstavy si zasluhuje oddelenú zmienku. Bohato ilustrované vydanie – vyše 250 reprodukcií plagátov zo zbierok Štátneho múzea súčasných dejín Ruska a Fondu Mardžani – zaujme najširší kruh čitateľov a má šancu stať sa bibliografickou zriedkavosťou.

  •  
    a podeliť sa