Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
2 septembra 2013, 11:34

Rusko ako predseda G20: obnovenie formátu a obroda tradícií

Rusko ako predseda G20: obnovenie formátu a obroda tradícií

Septembrový summit Skupiny dvadsiatich v Peterburgu bude kulmináciou ruského predsedníctva v G20, ktoré sa zahájilo v decembri 2012. Moskve sa podarilo za tento čas obnoviť formát dvadsiatky: zapojiť do dialógu občiansku spoločnosť a biznis, vyniesť na posúdenie a schváliť mnohé rozhodnutia, podotýkajú experti.

Rusko ihneď vyznačilo ako predseda priority: upútať pozornosť účastníkov na ekonomické problémy a problémy rozvoja po kríze. Hovorí riaditeľ Rady expertov pre G20 Sergej Drobyševský:

- Rusko nezačalo rozširovať program dňa dvadsiatky a vrátilo sa k prvotnému zameraniu klubu krajín riešiacich ekonomické otázky na globálnej úrovni. Hlavným záverom predsedníctva Ruska v dvadsiatke sú rozhodnutia týkajúce sa v prvom rade stabilizácie štátnych financií vo všetkých krajinách, tak vyspelých, ako aj rozvojových a tiež rozhodnutia týkajúce sa stimulovania dlhodobých investícií, ako aj otázky súvisiace s novou architektúrou finančného systému.

S týmito prioritami vystúpila Moskva, tak ako aj s problémami vytvorenia nových kvalitných pracovných miest, na jeseň 2012. V súčasnosti sa stanú kľúčovou témou posúdenia nadchádzajúceho summitu G20.

Úspechom ruského predsedníctva bolo zapojenie do diskusií zástupcov občianskej spoločnosti a biznisu, domnieva sa politologička Marína Larionová:

- Zástupcov občianskej spoločnosti a biznisu zapojili do prípravy odporúčaní a dialógu so šerpami Skupiny dvadsiatich a pracovnými skupinami vo všetkých kľúčových smeroch: od otázok boja s korupciou a vzniku pracovných miest, po program dňa v oblasti rozvoja. Dovolilo to už v júni predstaviť konkrétne odporúčania.

Prvé spoločné stretnutie ministrov financií a ministrov práce a zamestnanosti Skupiny dvadsiatich v toto leto v Moskve pomohlo okrem toho zosúladiť makroekonomickú politiku a finančné regulovanie so záujmami občanov a spoločnosti.

Hlavnou úlohou Ruska je teraz úspešne organizovať summit G20. Veď podľa expertov je dialóg lídrov celkom osobitý formát. Ako by dobre neboli pripravené dokumenty na všetkých úrovniach, ich prijatie závisí od toho, o čom sa dohovoria lídri štátov. Ak odsúhlasené predtým rozhodnutia nadobudnú po schôdzke podobu schválených dokumentov, bude to veľký úspech ruského predsedníctva.

  •  
    a podeliť sa