Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
31 mája 2013, 13:51

Kríza v Európe pomohla Rusku stať sa konkurencieschopným

Kríza v Európe pomohla Rusku stať sa konkurencieschopným

Zrazu o šesť miest – zo 48. na 42. – vystúpilo Rusko v ratingu konkurencieschopnosti najväčších ekonomík. Taký je výsledok prieskumu švajčiarskej obchodnej školy IMD. Rast vraví o pozitívnej tendencii, podotýkajú experti.

Rating IMD zahŕňa štyri skupiny parametrov: ekonomická situácia, kvalita infraštruktúry, štátne regulovanie a efektívnosť biznisu. Lídrom sa stali tak ako aj pred rokom USA, Švajčiarsko a Honkong. Na poslednom mieste je Venezuela. Rusko sa ocitlo medzi Lotyšskom a Peru, keď predbehlo pritom Taliansko, Španielsko a Brazíliu. Zlepšiť pozície sa podarilo Rusku pomocou dobrých makroekonomických ukazovateľov /vrátane zníženia inflácie a stabilného menového kurzu/, stabilnosti štátnych financií a malej nezamestnanosti. O výhodách ruskej ekonomiky rozpráva finančný analytik Igor Nikolajev:

- Keď zohľadňujú taký ukazovateľ ako je štátny dlh, ktorý sa vypočítava s ohľadom na HDP, Rusko je tu nesporne na vedúcich pozíciach. Iné európske krajiny si svoje pozície v tomto ukazovateli veľmi zhoršili. Rusko malo a zostáva u neho naďalej dobrý ukazovateľ v zamestnanosti. Nezamestnanosť je na nízkej úrovni. Rusko postúpilo v tomto ukazovateli z 27. miesta na 13.

V Rusku činí nezamestnanosť 5 a pol percenta – čo je nižšie než priemerný ukazovateľ účastníckych krajín ratingu. Nevraviac už o problémových štátoch Európskej únie – Španielsku, Taliansku a Portugalsku, kde sa nezamestnanosť mládeže kolíše v rozmedzí od 35% do 53%.

Pozorovatelia zdôrazňujú, že premiestnenie o šesť pozícií, to nie je prelom. Tým viac, že za celé dejiny svojej účasti v ratingu Rusko obsadilo aj vyššie pozície – v roku 2004 sa vyšplhalo na 41. miesto . No ako podotýka ekonóm Andrej Šenk, v danom prípade je dôležitá dynamika:

- Tu nie je dôležité samotné miesto, je tu dôležitý trend a tento je zatiaľ pozitívny. Môže to pomôcť v príleve kapitálu, príleve priamych investícií a v príleve investícií na náš fondový trh. No nakoľko investori dnes dôverujú podobným ratingom, to je sporná otázka. Treba sa pozrieť, čo bude koncom roka.

Na zozname najperspektívnejších rozvojových ekonomík sa ocitla Čína, ktorá obsadila 21. miesto, ako aj Malajzia a Thajsko.

  •  
    a podeliť sa