Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
18 mája 2013, 13:06

Vierou a pravdou slúžili ruskej polícii...

Vierou a pravdou slúžili ruskej polícii...

Ako sme už informovali, na Slovensku bola preložená a pripravuje sa na vydanie kniha dvoch ruských autorov, Alexandra Zdanoviča a Vladléna Izmozika, 40 rokov v tajnej službe. Život a dobrodružstvá Vladimíra Krivoša. O neobyčajnej osobnosti tohto Slováka, ktorý zasvätil život práci v polícii v cárskom a potom aj v boľševickom Rusku sa rozprávame s historikom Vladlénom Izmozikom.

Čo priviedlo nášho hrdinu do Ruska? Kým bol? Ideovo presvedčeným ochrancom štátneho zriadenia alebo prospechárom a milovníkom slávy?

Hovorí Vladlén Izmozik:

-Určite patril k tej časti slovenskej inteligencie, ktorá snívala o nezávislosti od Rakúsko-Uhorska a preto s nádejou obracal svoj pohľad na Rusko. Obšírna Krivošova publicistika je presiaknutá nenávisťou k vtedajšiemu Maďarsku. Slovom dá sa povedať, že sa ocitol v našej krajine na základe ideového chápania. Tu ho však ovládla myšlienka urobiť kariéru, stať sa známym. Ctižiadostivosť je hlavným motívom jeho konania a taktiež tej otvorenej lži, ktorú stretávame v jeho rozprávaní a spomienkach. Napríklad. Bol vylúčený z prvého ročníka Viedenskej diplomatickej akadémie a neskôr vo všetkých dotazníkoch uvádzal, že ju ukončil. Krivoš sa po revolúcii postavil do role obete cárizmu, aj keď už v roku 1911 mal osobný automobil, sedemizbový byt a troch sluhov. Bezosporu ho priťahovala materiálna stránka štátnej služby. Myslím si, že predovšetkým ním viedla snaha byť známym. Veď ho poznal Mikuláš II., Lenin, Stolypin, Dzeržinskij...

Aj veľký Lev Tolstoj. Ako je známe, Krivoš sa ako amatérsky fotograf dostal do okruhu priateľov spisovateľa, využijúc príbuzenské vzťahy (bratranec) s lekárom Dušanom Makovickým a známosť s ďalším Slovákom, vojenským lekárom Albertom Škarvanom. Ako by ste vysvetlili „slovenský faktor“ v blízkosti Tolstoja? Slovanskou blízkosťou alebo historickou náhodou?

Hovorí Vladlén Izmozik:

-Tosloj ovládal umy na konci 19. a začiatku 20. storočia. Veľký počet svedomitých ľudí, ktorí chceli zmeniť svet bez krviprelievania, boli ním priťahovaní. Myšlienky tolstojovstva boli Slovákom zvlášť blízke. Len poznamenám, že nie nášmu hrdinovi. Skôr sa chce zviditeľniť. Podozrivo sa ničoho nebojí a fotí sa spolu s Tolstojom a jeho okolím, keď spisovateľ prichádza do Petrohradu, aby sa rozlúčil so svojim priateľom a vydavateľom Vladimírom Čertkovom, pred jeho administratívnym vyslaním. Všetko to navádza na určité úvahy o roli tajného spolupracovníka cárskej ochranky pri Tolstojovi.

Život Vladimíra Krivoša považuje historik z Petrohradu za hodný nasledovania. Je však nevyhnutné pochopiť, že to bol výnimočne talentovaný človek, aj keď nahlodávaný ctižiadostivosťou. Bez neho by obraz predrevolučného aj porevolučného Ruska nebol úplný.

  •  
    a podeliť sa