Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
19 apríla 2013, 12:53

Terorizmus víťazí v informačnom priestore

Terorizmus víťazí v informačnom priestore

Explózie v Bostone zahájili éru terorizmu nového druhu. Predtým urobil zločinec všetko, aby bol jeho trestný čin na muške aspoň jedného fotoaparátu alebo televíznej kamery. V súčasnosti pracuje na teroristu stovky náhodných svedkov tragédie, ktorí zachytia teroristický čin na svoje smartofóny a vyložia video v sociálnych sieťach.

Experti zdôrazňujú, že povinná podmienka terorizmu je verejný ohlas. Ak si ho nevšimnú, stráca akýkoľvek zmysel. Ak sa riadiť takou logikou, bostonský teroristický čin sa môže nazvať ako ideálny. Konečným cieľom teroristov neboli nakoniec tí nešťastní, ktorí zahynuli, alebo utrpeli strašné rany, ale svetová verejná mienka. A teroristi dosiahli svoj cieľ – hovoria o nich vo všetkých kútoch zeme a každý obyvateľ Zeme majúci prístup k internetu, môže z rôznych uhlov pozorovať vzplanutie ohňa a výbušnú vlnu rozmetajúcu ľudí.

Je príznačné, že dokonca aj početné stacionárne kamery sledovania v oblasti explózie fixujúce maratón z rôznych uhlov, pracovali na teroristov, hovorí ruský expert na protiteroristickú činnosť Alexander Michajlov:

- Kontrola situácie na miestach veľkého nakopenia ľudí a na mieste možných teroristických útokov, je normálny jav. Otázka tkvie iba v tom, že informácia by sa mala nachádzať v rukách špeciálnych služieb a v nijakej miere sa nedostať do informačného poľa. V opačnom prípade hráme podľa pravidiel teroristov. Títo chcú, aby spoločnosť uvidela teroristický čin a aj ho vidí. Je zjavné, že žijeme v novom informačnom priestore. A je aj zjavné, že sú potrebné nové formy práce s využitím tak výhod, ako aj nedostatkov tohto sveta, v ktorom sme sa ocitli.

Teroristický čin si vyžaduje celonárodne a ideálne – globálne auditórium. Z tohto vyplýva prvá podmienka vzniku terorizmu – formovanie informačnej spoločnosti. A čím sú silnejšie prostriedky masmédií, čím je vyššia ich úloha v tvorbe verejnej nálady, tým je širšia aj vlna terorizmu. Je príznačné, že totalitné režimy majúce technologické aspekty informačnej spoločnosti, no blokujúce voľnú výmenu informácie policajnými metódami /tá samá Severná Kórea/, nie sú pre terorizmus tak vhodné.

Dá sa pripustiť, že špeciálne služby celého sveta prídu na akejsi etape k záveru o potrebe zaviesť prostriedky obmedzujúce šírenie informácie. A bude to ešte jedným úderom na konvenciu priority občianskych slobôd. No už teraz je jasné, že táto koncpecia nie vždy funguje a ani nie tak, ako by chceli jej prívrženci. Bostonské teroristické činy pohodili výzvu liberálnej civilizácii. Hľadanie odpovede adekvátnej zároveň ideovému, technickému a organizačnému názoru, je mimoriadne viacplánová a zjavne aj nesplniteľná úloha.

  •  
    a podeliť sa