Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
2 apríla 2013, 12:49

Cesty ku hviezdam sa stanú reálnosťou?

Cesty ku hviezdam sa stanú reálnosťou?

Je možné dosiahnuť neslnečné planetárne sústavy nadsvetelnou rýchlosťou? Áno, tvrdí Harold White. Spolu so svojim tímom v NASA vyvíja nadsvetelný motor pre medzihviezdne výpravy. Takáto loď by mohla dosiahnuť systém Alfa Centauri 4 svetelné roky vzdialený od Slnka iba o 2 týždne.

Whiteov výskum je pokusom zdokonaliť koncepciu mexického fyzika Miguela Alcubierreho, ktorá vyvolala v roku 1994 vo vedeckom svete živé diskusie. Vedec navrhol tak povediac stlačiť časopriestor pred kozmickou loďou a za ňou zasa roztiahnuť. Loď sa takto dáva do „balóna“ z deformovaného časopriestoru a ostáva nehybná, kvôli čomu ľudia vnútri lode netrpia preťažením. Okolo nich sa pohybuje samotný časopriestor, kvôli čomu aj dochádza k pohybu. Časopriestor sa môže stlačovať a naťahovať rýchlosťou, ktorá prevyšuje svetelnú.

Na vytvorenie „balóna“ je potrebná záhadná záporná hmota, ktorá pri rozpade uvoľní potrebnú „tmavú“ energiu. Vo výpočtoch stúpencov teórie Alcubierreho sa uvádzalo jej rôzne množstvo – ekvivalent troch hmotnosí Slnka, hmotnosť Jupitera. Harold White vo svojich výpočtoch túto potrebu ešte viac znížil – na 700 kg. Za podmienky, že „balón“ nebude sféricky, ale bude mať formu šišky (doughnut shape). Tvrdí, že výsledky práce dodávajú nádej. Jeho tím za pomoci laserov buduje v mikroškále model Alcubierreho motoru, v ktorom sa časopriestor zdeformuje, aj keď zatiaľ vo veľmi malej miere – jedna ku 10 miliónom.

Vedúci oddelenia Lebedevovho fyzického ústavu Ruskej akadémie viedOleg Daľkarov si myslí, že financovanie takýchto výskumov je výhodné len pre ich autorov a je zbytočným mrhaním peňazí:

- Rôzne rezorty – a to aj naše – financujú takéto práce z niekoľkých dôvodov. Jeden z nich spočíva v tom, že asi zvolená pre tento prípad expertná skupina nebola dosť kompetentná. Po druhé - niekedy je to výhodné pre akési korporácie, aby získali financovanie. Uplynie určitý čas – termín, na ktorý tento úver bol vydaný – a skupina sa rozpadne. Už sa k tejto myšlienke nevrátia.

Nuž, či je tu nádej, že takáto loď na „wrap pohon“ bude postavená? Najprv treba nájsť spôsob akosi „skrotiť“ zápornú hmotu – práve s ňou spájajú vzďaľovanie galaxií a rozšírenie Vesmíru. Zatiaľ ale fyzici sú ochotní posudzovať iba matematický model a laboratórne pokusy.

  •  
    a podeliť sa