Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
28 marca 2013, 12:48

Hlas Ruska podporil slovenské gymnázium

Hlas Ruska podporil slovenské gymnázium

Spoločnosť Hlas Ruska poslala Ministerstvu školstva Slovenska list, v ktorom vyjadruje podporu slovensko-ruskému gymnáziu Almaz v Prešovskom kraji.Šírenie vedomostí o Rusku, o jeho bohatom dedičstve a jazyku je jednou z hlavných úloh rozhlasovej stanice Hlas Ruska vysielajúcej dnes v 38 jazykoch. Spoločnosť podporuje rôzne kultúrne iniciatívy v zahraničí.

V plnej miere sa to týka občianskeho združenia Almaz z východoslovenského mesta Sniná, ktoré sa snaží dať kvalitné vzdelanie v ruskom jazyku obyvateľom Prešovského kraja a jeho okolia. Mestu Sniná s 20 tisíc obyvateľmi je blízka ruská kultúra vďaka zemepisnej polohe a histórii. Leží iba desiatky kilometrov od hranice s Ukrajinou. Mesto založené v 14. storočí sa nachádzalo na dôležitej obchodnej ceste medzi Uhorskom a Haličským Ruskom, ktorú nazývali ako Porta Rusica – Ruská cesta.

Ako porozprávala predsedníčka združenia Almaz Ruslana Briľaková, v regióne prejavujú veľký záujem o štúdium ruského jazyka a ruskej kultúry. „Tento záujem by sme chceli podporiť otvorením novej školy so zaujímavým vzdelávacím programom predpokladajúcim tesnú spoluprácu s ruskými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí“, - vysvetlila Ruslana Briľaková.

Združenie Almaz sa snaží, aby Ministerstvo školstva Slovenska zahrnulo do svojej siete škôl a školských zariadení súkromné bilingvistické gymnázium Almaz špecializujúce sa na medzinárodný cestovný ruch. Začalo by tak existovať oficiálne.

Vedenie združenia sa preto obrátilo na Hlas Ruska za pomocou. A ich prosba nezostala bez odpovede.

„Venujeme veľký význam školským zariadeniam, kde by mohli deti študovať ruský jazyk a zároveň sa zoznámiť s Ruskom, jeho pamiatkami a kultúrou. V rámci spolupráce s Ruským centrom vedy a kultúry a Inštitútom ruského jazyka Puškina v Moskve majú študenti možnosť získať certifikát v ruskom jazyku a po jeho absolvovaní pokračovať v štúdiu na ruských vysokých školách“ – podotkla vo svojom liste adresovanom slovenskému Ministerstvu školstva podpredsedníčka Hlasu Ruska pre vysielanie Jekaterina Pavlová.

Následne dodala, že učebný program navrhovaný gymnáziom, pomôže nielen v rozvoji cestovného ruchu v danom regióne, ale aj taktiež zblížiť Slovensko a Rusko.

„Je dôležité, že dodatočné vedomosti nadobudnuté žiakmi v škole so špecializáciou v oblasti regionálneho a medzinárodného turizmu, im pomôže stať sa kvalifikovanými odborníkmi v tejto oblasti, čo je dôležité pre rozvoj cestovného ruchu v našich krajinách“.

Nemenší význam má ten fakt, že na Slovensku sú iba tri slovensko-ruské gymnáziá. Dve z nich sú v Bratislave a jedno práve v Prešovskom kraji.

V Snine nie je pritom, ako zdôraznila Briľaková, stredná škola s kvalitným vyučovaním jazyka. Žiaci sú nútení chodiť do školy v iných mestách. A to je aj jednou z príčin podpory zo strany Hlasu Ruska.

Pre Hlas Ruska je dôležitá nielen pasívna informácia. Pomoc v štúdiu ruského jazyka a kultúry – to je činnosť, ktorá zbližuje, vytvára pevné spojenie medzi Hlasom Ruska a jeho poslucháčmi a čitateľmi.

  •  
    a podeliť sa