Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
14 februára 2013, 13:53

Katolicizmus odchádza z Európy

Katolicizmus odchádza z Európy

Odstúpenie Benedikta sa stalo prekvapením nielen pre cirkevníkov a kúriu, ale aj pre odborníkov. Samotný pápež zdôvodňuje tento svoj krok zdravotnými problémami. Experti ale uvažujú o kríze katolíckej cirkvi.

Od začiatku v Benedikte videli človeka, ktorý aspoň pozastaví rastúcu sekularizáciu Európy. Ako vidíme, nedošlo k tomu. Za uplynulých 8 rokov sa Európania nevrátili do lona katolíckej cirkvi.

Ba čo viac, Benedikt XVI. sa stal oveľa menej populárny, ako jeho predchodca Ján Pavol Druhý (ktorého práve obviňovali zo zahrávania si s liberálnymi hodnotami). Európska väčšina si ani nevypočula konzervatívne naladeného nemeckého bohoslovca. Po demisii Benedikta sa stala kríza európskeho katolicizmu očividná. A to natoľko, že hlava Departementu kresťanskej jednoty kardinál Kurt Koch urobil dosť odvážne vyhlásenie: „Budúcnosť katolíckej cirkvi nie je v Európe“. Podľa neho keby musel vybrať medzi Európanom a neeurópanom, ak by boli rovnako hodní svätej stolice, vybral by ďalšieho pápeža z predstaviteľov Afriky alebo Latinskej Ameriky.

O možnosti zvolenia za pápeža kandidáta s tmavou pleťou hovorili ešte na minulom konkláve v roku 2005 a na tom nie je nič mimoriadne, je to skôr odzrkadlenie objektívnych tendencií v Rímsko-katolíckej cirkvi. Svetský charakter väčšiny krajín, v ktorých je rozšírený katolicizmus, predkladá Katolíckej cirkvi stále nové výzvy. Uvedomujúc si, že z objektívnych dôvodov nedokáže zvládnuť tieto problémy, Benedikt sa mohol rozhodnúť, že prenechá toto právo svojmu budúcemu nástupcovi. Toto povedal odborník z dejín náboženstiev, prekladateľ Jurij Tabačnik:

- Existuje spoločný problém Cirkvi ako náboženskej inštitúcie. V podstate cirkev má zachovávať určité konzervatívne hodnoty, realizovať kontinuitu s minulosťou. Cirkev má uchovávať nedotknuté všetko najlepšie z toho, čo bolo v minulosti, akési tradičné etické normy. Súčasne sa ale môže premeniť na geto, kde sa hodnoty stávajú akýmisi reliktami. Musí kráčať pred spoločnosťou a učiť spoločnosť. V súčasnosti treba uznať, že sa katolíckej cirkvi to neveľmi darí.

V tomto zmysle odstúpenie Benedikta XVI. mnohí experti považujú za dobré znamenie. Ide o epochálny prevrat, ktorý bude znamenať obrovský psychologický vplyv na cirkevníkov.

Väčšina analytikov sa zhoduje na tom, že katovická cirkev potrebuje lídra, ktorý by spájal v sebe pastierske a administratívne skúsenosti. Ale ani to nie je hlavné. Je dôležité, aby nový pápež bol relatívne mladý a mal autoritu, mohol získať sympatie širokej verejnosti. Ak tiet opodmienky budú dodržané, jeho národnosť a občianstvo ostanú jeho súkromnou záležitosťou a kresťanstvo v Európe dostane šancu na nový život.

  •  
    a podeliť sa