Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
13 februára 2013, 16:38

Jak-130: lietajúci “žiacky stôl“ sa stane univerzálnym

Jak-130: lietajúci “žiacky stôl“ sa stane univerzálnym

Korporácia Irkut pracuje na zvýšení bojových možností cvičného a bojového lietadla Jak-130. V perspektíve tento zdokonalený stroj bude môcť rozšíriť možnosti vojenského letectva viacerých krajín a predovšetkým – Ruska.

Jak-130 vyvinutý v najzložitejšej pre ruský letecký priemysel dobe od roku 1990 až po začiatok 2000. rokov sa stal prvým vyrábaným vo veľkej sérii vojenským lietadlom postsovietskej výroby. A súčasne posledným letúnom vyrobeným pod indexom Jak, pretože v súčasnosti sa konštruktérske byro Jakovleva začlenilo do inžinierskeho centra Irkut a fakticky prestalo existovať ako samostatný podnik.

Pre Jak-130 prechod pod strechu Irkutu mal kladný účinok: osvojenie si výroby tohto lietadla v Irkutskom leteckom podniku dovolilo zvýšiť tempo výroby a v roku 2012 vojenské letectvo Ruska dostalo 25 lietadiel tohto druhu, čo je možné označiť za dobrý ukazovateľ po všetkých stránkach.

Prednosťou značky Jak-130 od začiatku bola možnosť imitovať letecko-technické vlastnosti rôznych bojových lietadiel – stačilo len patrične vyladiť riadiace systémy. Dovoľuje to šetriť prostriedky na využitie pre cvičné ciele bojových lietadiel, pretože hodina ich prevádzky stojí oveľa viac. Ale potenciálne možnosti lietadla sú oveľa širšie. Podľa existujúcej informácie práce, ktoré sa uskutočňujú teraz v podniku Irkut, dovolia značne rozšíriť oblasť využitia Jak-130. Zvýšenie bojových možností lietadla sa bude uskutočňovať na dve etapy. Najprv bude predložený Jak-130 so zvýšenými možnosťami rádiového vybavenia a novým systémom mierenia. V druhej etape lietadlo dostane rádiolokačnú stanicu.

Nové zariadenie dovolí lietadlu Jak-130 používať dosť veľkú paletu zbraní až po niektoré modifikácie rakiet vzduch-zemský povrch X-31 a X-38, ktorých zavesenie je technicky celkom možné. Na jednej strane to dovolí využívať Jak-130 ako útočné lietadlo, na druhej – takéto možnosti otvárajú cestu k ďalšiemu zlacneniu učebného výcviku, zvlášť pre krajiny s neveľmi veľkým vojenským letectvom.

Dnes na nacvičenie bojového použitia takýchto zbraní treba mať plnohodnotné bojové lietadlá. Vyžaduje to patričné výdavky na infraštruktúru a obsluhovanie bojových lietadiel v cvičných centroch a zmenšuje ich počet v stave bojovej pohotovosti. Okrem toho, ako sa už zdôrazňovalo, cena hodiny prevádzky bojových lietadiel je oveľa vyššia, ako cvičného lietadla. V dôsledku využitie v zložení vojenského letectva lietadiel Jak-130, z ktorých aspoň určitá časť má zodpovedné vybavenie, dovolí učiť letcov využívať vysoko prsné zbrane bez toho, aby plytvali možnosťami bojových lietadiel. Takáto univerzalizácia robí ruský stroj jedným z najpríťažlivejších lietadiel na trhu cvičného a bojového letectva.

V konečnom dôsledku takéto lietadlo môže zaujať aj vojenské letectvo Ruska, pretože bude na mieste v Lipeckom centre bojových cvičení a preučovania leteckých posádok. V súčasnosti ministerstvo obrany Ruska plánuje nakúpenie 65 lietadiel Jak-130.

  •  
    a podeliť sa