Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
18 januára 2013, 19:08

Je to rýdzo diplomatická špinavá hra

Je to rýdzo diplomatická špinavá hra

V Moskve sú pobúrení rozhodnutím amerického súdu v kauze Schneersonovej knižnice. Na MZV RF vyhlásili, že sa Moskva chystá poskytnúť „tvrdú odpoveď“ v prípade zablokovania ruského štátneho majetku. Skôr sa okružný súd uzniesol: Rusko má platiť každodennú pokutu vo výške 50 tisíc dolárov, kým knižnica nebude odovzdaná judistickému hasídskemu hnutiu Chabad-Lubavitch so sídlom v New Yorku.

Dnes sa diela talmudistickej literatúry, raritné židovské vydania a tiež ďalšie hodnotné knihy uchovávajú v Ruskej štátnej knižnici. Tento príbeh knižnice rabína Schneersona sa začal v roku 1915, keď zbierka prvýkrát opustila dvor rabína v Ľubavičoch (dedina v Smolenskej oblasti Ruska) a bola prepravená na úschovu. Časť zbierky ostala v Moskve. Dôvodom pre sťahovanie knižnice bola snaha zachrániť zriedkavé vydania pred blížiacimi sa vojenskými udalosťami. Po revolúcii 12 tisíc kníh a 50 tisíc dokumentov boli nacionalizované boľševikmi. V prvých rokoch sovietskej moci predstavitelia obce, ktorí emigrovali do zahraničia, požiadali o návrat kníh, ale nedostali nič.

Predstavitelia obce hasídov koncom 80. rokov znovu nastolili otázku o tom, že sa knihy majú vyviezť z Ruska. Dnes, keď túto tému opäť začali silou-mocou tlačiť do popredia, k nej sa stále častejšie vyjadrujú vedci. Knihy a dokumenty musia ostať v knižniciach, je presvedčený doktor historických vied Semjon Jakerson:

- Všetky veľké knižnice sveta vlastne vznikli na základe súkromných zbierok. Žiaľ, mnohé z nich sa tam dostali nie najpríjemnejšou cestou. Dnes podľa môjho názoru knihy, ako aj iné artefakty, je lepšie uchovávať v múzeách a knižniciach, ako v chrámoch, a Leninova knižnica sa celkom hodí ako miesto uchovania.

Ak budeme hovoriť o konkrétnej Schneersonovej knižnici, pre ňu vytvorili všetky potrebné podmienky. Toto povedala o sieni, v ktorej sa nachádza zbierka, ruská expertka Mária Zajcevová:

- Je plne vybavená všetkým potrebným tak pre zdĺhavé uchovanie kníh zo zbierky rodiny Schneersonovcov, ako aj na vykonanie náboženských obradov. Knihy zo Schneersonovej knižnice sa poskytujú čitateľom tak isto, ako všetky iné.

Sú tu dva problémy, ktoré z neznámych dôvodov zamlčujú predstavitelia hnutia Chabad-Lubavitch. Prvý je spojený s tým, či bude knižnica sprístupnená v prípade jej odovzdania hasídom, druhý sa týka samotných kníh, pripomína Semjon Jakerson:

- Keď sa knižnica vracia do určitej obci, môže byť menej prístupná. Je tiež dosť sporná otázka, ktoré knihy, z tých, čo sa dnes uchovávajú v Leninovej knižnici, je možné považovať za Schneersonovu knižnicu, a ktoré k nej nepatria.

Expert tvrdí, že fakticky ide o to, že predstavitelia Habad-Lubavitch sa jednoducho nechcú obracať na knihy, ktoré sa uchovávajú v ruskej knižnici.

V dôsledku mnohí experti prichádzajú k záveru, že treba posudzovať varianty odovzdania tejto zbierky ruskej judaistickej obci alebo jednému zo židovských vzdelávacích zariadení. Táto otázka si však vyžaduje podrobné nielen právne, ale a kulturologické spracovanie.

  •  
    a podeliť sa