Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
19 decembra 2012, 14:53

Raketové jednotky Ruska ako nástroj zachovania strategickej stability

Raketové jednotky Ruska ako nástroj zachovania strategickej stability

Rusko oslávilo Deň raketových jednotiek strategického zamerania. Experti sú toho názoru, že predovšetkým vďaka raketovým strategickým jednotkám sa geopolitickí konkurenti Ruskej federácie zatiaľ nezmenili na jeho vojenských nepriateľov.

Raketové strategické sily Ruska disponujú šiestimi druhmi raketových komplexov štvrtej a piatej generácie. Z toho tri sú v odpaľovacích silách a tri pojazdné, čiže mobilné (čo v Amerike nemajú). Na strategické raketové sily pripadá vyše dvoch tretín jadrových nosičov strategických síl Ruska schopných v priebehu niekoľkých minút vyriešiť úlohu zostrelenia objektov na území ľubovoľného nepriateľa.

Geopolitická stratégia Spojených štátov – tak predtým, ako aj teraz – spočíva vo vybudovaní jednópolárneho sveta s centrom vo Washingtone. Rusko ale nesúhlasí s takým nastolením otázky. Je možné hovoriť o súperení dvoch veľmocí, z ktorých sa prvá snaží rozšíriť svoj vplyv na celý svet, druhá ale vyzýva, aby so svetom (a to aj s nim) hovorili ako so sebe rovnými.

Je to smutné, ale pred realizáciou najradiálnejších plánov na získanie svetového panovania Ameriku zdržiava len inštinkt sebazáchovy. Vychádza, že s Američanmi je možné hovoriť len z pozícií sily. Túto silu práve zaručujú strategické raketové jednotky. Toto povedal šéfredaktor časopisu Národná obrana Igor Korotčenko:

- Stav našich raketových jednotiek strategického zamerania nám dovoľuje nám pozerať do budúcnosti s istotou. Dnes sériovo vyrábajú a nasadzujú do armády nové triedy medzikontinentálnych balistických rakiet na tuhý pohon. V prvom rade sú to RS-24 Jars vrátane pojazdných. Raketa má 6 jadrových blokov. Ako sa oznamovalo v tlači, každý má kapacitu 150 kiloton v prepočte na TNT. V perspektíve sa pojazdná skupina bude skladať z unifikovaných rakiet. Je to Topol-M – monobloková jadrová strela zvýšenej sily. Predstavte si, čo je to – keď bojová časť Topoľa-M zasiahne megapolis. Bude to zbraň pomsty. Američania to vedia. Práve preto zachovávame rovnováhu a voči nám sa nechovajú tak, ako voči Sýrii, Líbyi, Iraku, Juhoslávii. Pretože si ľudia, ktorí plánujú obranu, veľmi dobre uvedomujú následky. Útok na Rusko bude hroziť zničením USA ako civilizácie. Práve preto dnes normálne spolunažívame s Amerikou, nehľadiac na jednotlivé nepriateľské gestá zo strany Štátneho departementu USA a Bieleho domu.

Spojené štáty dnes tvrdia, že nemajú zámer zaútočiť na Rusko. Ale s ohľadom na americkú mentalitu je možné si predstaviť hypotetickú situáciu, keď za určitej zhody okolností takéto zámery vzniknú. Práve pre to, aby Rusko bolo pripravené na takýto rozvoj udalostí, zdokonaľuje svoje strategické raketové jednotky.

  •  
    a podeliť sa