Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
27 novembra 2012, 17:45

Veterná energetika v Európe a v Rusku: dobré perspektívy pre rast

Veterná energetika v Európe a v Rusku: dobré perspektívy pre rast

V Moskve sa konala 4. konferencia Ruského združenia veterného priemyslu. Nezúčastnili sa na nej len predstavitelia Ruska, ale aj Nemecka, Španielska a Dánska.

Jednu správu predniesol na konferencii Patrick Willems, Belgičan žijúci a pracujúci v Moskve. Je vedúcim programu

Obnoviteľné zdroje energie v Rusku

a jedným z autorov projektu

Rustek

. O tom, aký je to projekt a o posudzovaných na konferencii problémoch porozprával pre

Hlas Ruska

viceprezident združenia

Anatolij Kopylov

:

- Existuje taký európsky energetický projekt, ktorý má názov Desertec (od slova" dezert "- púšť a" tec "- technológia). Predpokladá, že v púšti na severe Afriky budú postavené veľké solárne elektrárne, od ktorých povedú cez Stredozemné more mohutné káble, ktorými bude do Európy prúdiť čistá a obnoviteľná elektrická energia. V Rusku bol vyvinutý podobný projekt, ktorý dostal názov Rustek. Jeho podstata spočíva v tom, že na Kolskom polostrove sa dá postaviť veľa veterných elektrární a odtiaľ sa bude prostredníctvom škandinávskych sietí dodávať čistá elektrická energia do Európy. Pri práci na projekte sa bralo do úvahy to, že niektoré Európske krajiny, napríklad Luxembursko a Holandsko, zrejme nedokážu splniť smernicu EÚ o tom, aby podiel obnoviteľných zdrojov energie dosiahol v celkovej spotrebe týchto krajín 20% do roka 2020. Príčina je objektívna - sú to pomerne malé krajiny a veterné elektrárne jednoducho nemajú kde postaviť. Holandská vláda už prejavila záujem o projekt Rustek. Ale ten sa nedá realizovať bez línií elektrického vedenia cez územie škandinávskych krajín. Treba tu zdôrazniť, že energetický systém Kolského polostrova je už napojený na energetické systémy EÚ cez Fínsko, Estónsko a Lotyšsko.

Potrebné podmienky pre úspešnú realizáciu projektu - predovšetkým silný a stály vietor v mori a na severnom pobreží Kolského polostrova - sú vynikajúce. Vietor tu fúka stále a je silný, rovnako ako v tých veterných elektrárňach v Európe, ktoré sa nachádzajú v mori. Európska únia získa nielen čistú energiu, ktorá jej tak chýba a európske krajiny budú zasa môcť dodávať zariadenia pre veterné elektrárne.

  •  
    a podeliť sa