Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
22 novembra 2012, 14:21

Pozície Gazpromu na trhu EÚ: čo bude zajtra

Pozície Gazpromu na trhu EÚ: čo bude zajtra

Gazprom očakáva na základe ročných výsledkov v súvislosti s poklesom dopytu európskych spotrebiteľov a realizáciou Tretieho energetického balíku, zníženie exportu plynu o 4 až 5 percent.„Naďalej posudzuje Európu ako prioritný trh odbytu. Spoločnosť realizuje za účelom upevnenia jej energetickej bezpečnosti mega projekty výstavby potrubných systémov. Do prevádzky bol uvedený plynovod Severný prúd a čoskoro sa zaháji výstavba Južného prúdu.

No európska ekonomika prežíva zložité časy, čo vplýva na spotrebu plynu, podotýka prezdient Ruskej plynárenskej spoločnosti

Valerij Jazev

:

- Import zemného plynu Európskej únie sa v prvom polroku znížil o 34% a plynu dodávaného po plynovodoch pritom až o 12%. Dodávky plynu z Kataru sa znížili o 34%. No tým nemenej to neznižuje záujem Ruska o európsky trh. Nehladiac na to, že export ruského plynu do Európy sa v tomto roku zníži, podiel Ruska na zásobovaní Európy plynom sa zachová na úrovni 38,5%.

Situácia, pri ktorej dopyt v Európe klesá a nerastie, nebola nikdy. Nikto nevie, ako sa k tomu prispôsobiť. Svetové a európske plynárenské odvetvie nemá žiadne skúsenosti, zdôrazňuje expertka Tatiana Mitrová:

- Najnepríjemnejšie je to, že dopyt na európskom trhu posledné desaťročie rástol, neprestával sa zvyšovať. Uvideli to tak európski experti, ako aj plynárenské spoločnosti. V súčasnosti to post factum začínajú priznávať. No bude rásť? O tom sa sa veľmi tvrdo debatuje. V mnohom to bude závisieť aj od regulovania a tých cien, za ktoré sa bude plyn predávať. No netreba zabúdať, že v Európe klesá vlastná ťažba a potreba v importe neustále rastie. No kto ju pokryje – to je otvorená otázka.

Pre Rusko je európska pozícia mimoriadne nevýhodná. Jej podstata spočíva v tom, že je potrebná diverzifikácia zdrojov dodávok. A v jednej z deklarácií Európskeho parlamentu v lete tohto roka sa dokonca zdôrazňovalo, že diverzifikácia znamená dodávky „neruského“ plynu. No o zníženie objemu dodávok alebo vytlačenie Ruska z európskeho trhu spolu s tým nejde.

V investičných programoch Gazpromu a odvetvia je možné podľa názoru expertov, korigovanie v súlade s novými reáliami. „Bezpečnostná poduška“ je – je to balík už podpísaných dlhohodobých kontraktov s európskymi spotrebiteľmi. Hlavné kontrakty vypršia po roku 20. Preto čas na adaptáciu k novým trhovým podmienkam ešte je.

  •  
    a podeliť sa