Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
21 novembra 2012, 13:23

Človek a príroda: opačná strana rozvoja

Človek a príroda: opačná strana rozvoja

Čo bude s planétou o storočie a dokonca skôr? Túto otázku si stále častejšie kladú vedci a aj obyčajní ľudia. Povodne, uragány a sucho sa stali skutočným bičom celých krajín a kontinetov. Iba za posledných dvadsať rokov pôsobenie radiácie vo svete – ukazovateľ efektu oteplenia klímy – vzrástol o tretinu. Zapríčinila to búrlivá hospodárska činnosť ľudí – taký záver obsahuje bulletin Svetovej meteorologickej organizácie /SMO/.

Posledné týždne sa zjavilo zrazu niekoľko štúdií o vplyve človeka na klímu, informoval Hlas Ruska expert Fondu divokej prírody

Alexej Kokorin

:

- Nielen štruktúry OSN, ale aj Svetová banka prišla k záveru o vplyvu antropogénneho /ľudského/ faktoru na prírodu. Jej predpoveď bola pritom najsurovejšia. Vraví sa v nej, že všetky zmeny sú aktívnejšie, ako sa predpokladalo prv. Namiesto zvýšenia teploty o 2 stupne k polovici storočia, ide o rast už o 4 stupne. Aby sa tento proces pozastavil, je predovšetkým treba znížiť emisie kysličníka uhličitého, ktoré sa dostávajú do atmosféry v obrovskom množstve pri spaľovaní akéhokoľvek ťažiaceho paliva. Všetky krajiny by mali prijať prísne záväzky ohľadne zníženia emisií.

Treba podotknúť, že to aj konkrétne vyplýva z Kiótskeho protokolu, ktorého platnosť vyprší v decembri. No za jeho prolongovanie nevystupujú zďaleka všetky krajiny. Kanada vyšla napríklad z neho a USA hoci aj protokol podpísali, ale ho neratifikovali. Niekoľko štátov vôbec túto iniciatívu od samého počiatku ignorovalo.

Počet anomálií počasia pritom rastie geometrickým radom, zdôraznil poradca Ruskej akadémie vied Alexej Jablokov:

- Iba v Rusku sa za posledných 15 rokov zvýšili dvakrát. Nie všetko sa pravda týka antropogénneho vplyvu, no väčšina z nich súvisí s ľudskou činnosťou. Je logické prísť k záveru, že časté anomálne javy a ich sila budú rásť, ako aj škody v ich dôsledku. Kvôli zvýšeniu teploty rastie napríklad každý rok hladina Svetového oceánu. Ak sa o 100 rokov zvýši o jeden meter, pre ostrovné štáty to bude tragédia.

Pred ľudstvom stojí v podstate diléma: ako sa rozvíjať a zabezpečiť sa energiou nepoškodzujúc pritom nenapravidelne prírodu? Otázka sa zatiaľ nerieši v jeho prospech. Ťažba tých samých uhľovodíkov rastie a alternatívna energetika je ešte veľmi slabá. Niektorí vedci sú presvedčení, že už teraz je treba zaviesť protikrízové riadenie biosféry. Ináč bude neskoro.

  •  
    a podeliť sa
20 februára 2014, 15:41