Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
John Robles
2 novembra 2012, 15:46

Anonymous – o tajných službách, slobode a Rusku

Anonymous – o tajných službách, slobode a Rusku

V exkluzívnom interview pre Hlas Ruska predstaviteľ Anonymous odpovedal na otázky o tajných službách, sprísnení zákonov, slobode v priestore Internetu a tiež sa podelil svojim názorom na Rusko.

John Robles:Čo je základom filozofie skupiny Anonymous?

Anonymous: Sloboda. A ochrana Internetu, pretože Internet – to je najväčší mechanizmus oslobodenia v celých dejinách ľudstva.

JR: Čo by ste odpovedali tým, ktorí vás považujú za zločincov?

A: Pokrčil by som ramenami. Čo je pre jedného zločin, pre druhého je boj za slobodu. Ľubovoľné slovo, ktorým nás chcú označiť, povie viac o tom, kto to robí, ako o našej činnosti.

JR: Prečo je Anonymous decentralizovaný, nemáte svojho oficiálneho predstaviteľa?

А: Riadime sa anarchistickou myšlienkou o vodorovnom riadení kolektívu, v ktorom sa každý môže stať lídrom skupiny. V tom je naša hlavná sila.

JR: Mohli by ste porozprávať o pokusoch tajných služieb a právnych orgánov preniknúť do radov Anonymous?

А: Pre právne orgány je najúčinnejším spôsobom preniknúť do radov Anonymous verbovanie anonymu. Asi najznámejším takýmto prípadom bolo zverbovanie anonymu Sabu. Spôsobená Anonymous škoda závisí od toho, nakoľko veľkú skupinu riadi zverbovaný a nakoľko je u nás autoritatívny. Tak to bolo s anonymom Sabu.

Vo svete sa asi nenájde ani jedna tajná služba, ktorá by sa nepokúsila preniknúť do radov Anonymous. Mimochodom, nie je to priveľmi zložité. Sme otvorená organizácia a to dovoľuje získať veľký počet účastníkov. Ale tajné služby hľadajú informáciu a dajú sa ľahko odhaliť, pretože kontaktujú s „informačnými aktivistami“.

JR: Aký vzťah má Anonymous voči činnosti médií, voči zákonu o autorskom práve, o failoch a contentu?

А: Náš postoj je taký, že idea súdržnosti je dôležitejšia ako autorstvo. Zákon o ochrane autorských práv, zvlášť posledný zavedený vládou USA Zákon o ochrane autorských práv v digitálnej dobe (DMCA - The Digital Millennium Copyright Act), má dva negatívne následky. Za prvé, tieto zákony sú potrebné na obohatenie aj bez tak bohatej skupiny vydavateľov a hviezd šou biznisu. Za druhé, tieto zákony zavádzajú cenzúru a snažia sa vtesnať do určitého rámca zmýšľajúcich ináč ľudí.

JR: V ktorej krajne je podľa Anonymousje najslobodnejšie informačné prostredie?

А: Na Islande.

JR: Čo si Anonymous myslia o Rusku?

А: Rusko je moderná a relatívne slobodná demokratická krajina. Ako v každej inej krajine takej veľkosti sú tam svoje problémy, svoje zriadenie, ktoré Anonymous sleduje.

  •  
    a podeliť sa