Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
5 októbra 2012, 16:24

16 mladých výtvarníkov z Európy sa v priebehu týždňa zoznamovali so životom Moskvy a Petrohradu. Svoje dojmy dali na plátno. Výsledky tejto práce je možné vidieť vo výstavných sieňach Ruskej akadémie umení v rámci medzinárodného projektu Obraz Ruska.

Výstava robí nejednoznačný dojem. Na jednej strane nebolo by celkom korektné pristupovať k dielam moderných európskych výtvarníkov so zvyčajnými požiadavkami: nakoniec je to ich pohľad na Rusko zvonku a pre ruských divákov je to dobrá možnosť na to, aby si predstavili, ako sa ich hlavné mestá javia cudzincom. Na druhej strane väčšina prác prekvapuje svojou druhotnosťou a nepríliš vysokou úrovňou majstrovstva.

Reakciu ruských akademických maliarov je možné označiť ako zdržanlivú: prezident Ruskej akadémie umení Zurab Cereteli na zahájení výstavy hovoril v prvom rade o novom myslení, nie o maliarskej škole.

Mestské scenérie, portréty klasikov ruskej literatúry, abstraktné plátna a návraty ku kubizmu – takto vidia Rusko európski maliari. Realistických prác nie je veľa, veru za obraz v klasickom štýle je možné považovať iba mystickú prácu španielskej maliarky Arantzazu Martinezovej Vasilisa Premúdra.

Marcos Marin poznáva Rusko cez osobnosť prezidenta. Ako sa priznal samotný umelec, preňho portrét lídra štátu je nie tak podobou politického činiteľa, ako prvkom imidžu, práve obrazu krajiny.

Diogo Navarro z Portugalska predstavil veľmi zaujímavé scenérie, v ktorých je cítiť vplyv britského klasika Williama Turnera. Vo svojom diptychu Moskva a Petrohrad sa neobmedzil na použitie farieb, pomohol si lepidlom ba dokonca cementom, o ktorý sa s nim rozdelili stavbári z najbližšej ulice. “Teraz súčasti vašej krajiny sú fyzicky prítomné v mojom diptychu”, - povedal maliar.

Každému z výtvarníkov sa Rusko javilo po svojom. Niekto si ho predstavuje ako ohnivočervenú starenku, niekoho nadchlo na zobrazenie zlatej fontány – akéhosi rohu hojnosti 21. storočia. Je možné rôzne hodnotiť skúsenosti európskych výtvarníkov, ale nie je možné popierať, že takýto umelecký pokus vžiť sa do obrazu našej krajiny je sám o sebe zaujímavý.

  •  
    a podeliť sa