Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
21 septembra 2012, 12:51

Reklama minulých čias

Reklama minulých čias

Na výstave Najsovietskejšie umenie, ktorá sa zahájila v moskovskom Dome starožitnej knihy, sa vystavujú reklamné plagáty 1920 – 30 rokov z kolekcie Galiny Bandurkinovej. „Ani jedna, dokonca aj najsprávnejšia vec nenapreduje bez reklamy, - písal v roku 1923 preslávený Vladimír Majakovský. – Je to zbraň ničiaca konkurenciu“.

O reklamné plagáty sovietskeho obdobia je posledné roky zvýšený záujem tak zberateľov a historikov umenia, ako aj dizajnérov, ktorí často hľadajú oduševnenie v dielach majstrov minulosti. Nie je to divné: v 20-30 roky robili reklamné plagáty najlepší umelci krajiny.

Fotogaléria

Zbierka, ktorá tvorí základ expozície, začala vznikať pomerne nedávno. Záujem o plagát vznikol skoro náhodne: Galinu Bandurkinovú zaujal tento unikátny jav v procese hľadania nezvyčajných dizajnérskych ideí pre vlastný biznis. Okrem umeleckej hodnoty sovietskych plagátov je podľa nej veľmi dôležité chápať ich historický význam: „Keď začínaš študovať dejiny plagátu, začínaš chápať, nakoľko sa v týchto prácach odráža história krajiny“.

Ak odrážal politický plagát oficiálny život, reklamné plagáty tej doby – prinajmenej tie, ktoré sú zastúpené v expozícii, sú na prekvapenie nepolitizované. V jedných prácach sa dá vidieť vplyv tradícií predrevolučnej školy, iné vznikli pod vplyvom konštruktivizmu. Je tu pravda málo vecí z toho obdobia, kedy pracovali známi „Reklamní konštruktéri“ Vladimír Majakovský a Alexander Rodčenko. Sú to veľmi zriedkavé veci a pre kolekciu, ktorá iba vzniká, je ich chýbanie plne prirodzené.

„Sú tu iba veci veľmi typické pre plagátové umenie, vrátane aj pre reklamný plagát tých čias, - povedala v interview pre Hlas Ruska zaslúžená pracovníčka kultúry a autorka niekoľkých desiatok kníh Nina Baburinová. – Sú to diela vytvorené v druhej polovici 20-tych rokov, kedy sa končil NEP, kedy reklama možno stratila nejakú ostrotu, no vyhrala v umeleckom vkuse“.

Vladimír Majakovský sa domnieval, že reklama – to je „názov veci“. Po oboznámení sa s plagátmi 20 – 30 rokov minulého storočia je jasné, že vtedy dávali mená veciam skutočne talentovaní majstri.

  •  
    a podeliť sa