Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
14 septembra 2012, 12:31

Benedikt XVI. daruje Blízkemu Východu nádej

Benedikt XVI. daruje Blízkemu Východu nádej

Naplánovaná na 14.-16. septembra návšteva Pápeža Benedikta XVI. do Libanonu sa uskutoční napriek nestabilnej situácii v krajine. V Bejrúte sa pápež stretne s hlavami všetkých katolíckych cirkví na Blízkom Východe a v Severnej Afrike a tiež s prívržencami islamu a politikmi. Kresťania dúfajú, že pontifik bude napomáhať zjednotenie regiónu.

O mnohostrannom význame tejto návštevy porozprával

Dr. Harry Hagopian

– konzultant pre Blízky východ na konferencii katolíckych biskupov v Anglicku a Walesu:

- Zvláštny význam tejto návštevy spočíva v tom, že Pápež Benedikt XVI. sa chystá na stretnutie s hlavami všetkých katolíckych cirkví nielen v Libanone, ale aj v celom regióne a chce predstaviť postsynodálnu apoštolskú exhortáciu. Je to dokument synody všetkých katolíckych cirkví regiónu zvolanej v Ríme. V ňom sa vyjadrujú myšlienky a túžby Pápeža spojené s budúcnosťou katolíkov na Blízkom Východe a v Severnej Afrike. To je formálny význam tejto návštevy. Avšak podľa mňa je to tiež spôsob vyjadriť solidaritu všetkým kresťanom regiónu, kde žije 10-12% pôvodných arabských kresťanov. Okrem toho sa Pápež chystá stretnúť aj s politickými činiteľmi iných prúdov.

V Libanone je 18 kresťanských obcí, takže voľba tejto krajiny pre podpísanie apoštolskej exhortácie je symbolická. Tu je komentár otca Abda Abu Kassema:

- Je to návšteva miera. Kresťania nie sú jednoduchou menšinou: boli tu pred dvoma tisícmi rokov. Väčšina kresťanov Blízkeho Východu žije práve v Libanone. Podľa kresťanov táto návšteva im daruje nádej, že budú pokračovať vo svojej misii v celom regióne.

Kvôli nepokojnej situácii v regióne začali kolovať chýry o tom, že sa návšteva môže zrušiť. A predsa sa Vatikán nedal odradiť a v Libanone sú v plnom prúde prípravy na Pápežov príchod. Dr. Hagopian podporuje rozhodnutie o vykonaní tejto návštevy:

- Treba brať ohľad na to, že teraz Libanonu hrozí nebezpečenstvo zo strany Sýrie, kde tiež vypukla občianska vojna. A konflikt v susednej krajine nevyhnutne ovplyvňuje myslenie a túžby libanonských politikov a náboženských činiteľov. Zúčastnil som sa na posúdení návštevy Pápeža do Libanonu s predstaviteľmi katolíckej cirkvi. A myslím si, že Pápežova návšteva a vyjadrenie jeho solidarity s ľudom regiónu sú oveľa dôležitejšie. Dúfam, že bude môcť tlmočiť svoje posolstvo všetkým obyvateľom regiónu, zvlášť ak si uvedomíme, že katolícka cirkev vždy považovala Libanon za zvestovateľa nádeje.

V každom prípade „Papamobil“ už poslali do Libanonu, všetky prejavy sú napísané a stretnutia dohodnuté.

  •  
    a podeliť sa