Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
Anastázia Perškinová
10 septembra 2012, 19:37

Nevyhnutnosť kozmických reforiem

Nevyhnutnosť kozmických reforiem

Premiér Ruska Dmitrij Medvedev navrhol vytvoriť nový systém kontroly kvality vo výrobných podnikoch vesmírneho odvetvia. Podľa mienky hlavy vlády musí byť kontrola prítomná na všetkých štádiách práce – od vývinu nových prístrojov do ich využitia vo vesmíre. Medvedev pritom kladne ohodnotil návrh Federálnej kozmickej agentúry o vykonaní štruktúrnej reformy odvetvia.

Hlavnou otázkou na porade, ktorá patrila problémom kozmického odvetvia Ruska, nazval Medvedev zodpovednosť za výrobu nekvalitnej produkcie. Premiér podčiarkol, že za posledný rok sa financovanie vývoja podstatne zvýšilo. No aj potom prebehlo niekoľko štartov, ktoré mali za následok stratu vesmírnych prístrojov. „Podľa všetkého odvetvie potrebuje nielen stimuly na zvýšenie kvality práce“ vyhlásil Medvedev.

Podľa môjho názoru nesmie ísť len o personálnu zodpovednosť vedenia závodu, nehľadiac na dôležitosť tohto momentu, ale predpokladám, že spravodlivým by bolo iné položenie otázky, čo znamená, že zodpovednosť by sa mala rozložiť na celý kolektív.

Druhou z kľúčových otázok porady bolo prerokovanie štruktúrnej reformy odvetvia, ktorej iniciátorom je Roskosmos. Hlava Federálnej kozmickej agentúry Vladimír Popovkin hovoril o nevyhnutnosti vykonania systémovej integrácie pre zlepšenie kontaktov medzi výrobno-finančnými a riadiacimi aktívami. Pritom je treba zohľadniť, aby neutrpeli ekonomické záujmy každého účastníka. Odborníci predpokladajú, že len štruktúrna reforma stačiť nebude. Člen – korešpondent Ruskej akadémie kozmonautiky Ciolkovského Jurij Karaš vyhlásil, že v súčasnosti sú veľmi potrebné ambiciózne ciele.

- Hlavná reforma musí byť v tom, aby sme pred odvetvím postavili rozsiahli inovačný cieľ, na dosiahnutie ktorého sa bude rozvíjať a ťahať za sebou celú vrstvu vedecko-technických odvetví Ruska.

Odborníci očakávajú, že začiatkom reformy sa môže stať práve zavedenie nových noriem kvality pre produkciu kozmického odvetvia, o čom vravel premiér. Okrem práce s podnikmi je nutné aj vytvorenie vonkajšieho systému kontroly kvality, ktorá by v čo možno najväčšej miere nezávisela od výrobcov kozmickej techniky.

  •  
    a podeliť sa