Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
10 septembra 2012, 15:03

Jesť, či nejesť ekologicky čisté produkty?

Jesť, či nejesť ekologicky čisté produkty?

Odborníci zo Standfordksej univerzity nedávno vyhlásili, že organické produkty vypestované v ekologicky čistých podmienkach sú napriek zaužívanému názoru oveľa menej prospešné pre zdravie, než tradičné.

Slovo organický znamená, že poľnohospodárska produkcia nie je geneticky modifikovaná a vyrába sa a spracováva bez použitia chemických hnojív, regulátorov rastu a pesticídov. V Rusku sa tak ako aj na celom svete názory odborníkov ohľadne nevyhnutnosti spotreby iba organickej stravy rozdelili. Určitá skupina vedcov sa pridržiava názoru Svetovej potravinárskej organizácie a poľnohospodárstva OSN a domnieva sa, že pestovanie a spotreba takých produktov sa nielen pozitívne odrazí na zdraví ľudí, ale aj na samotnej prírode. No podľa experta

Alexandra Baranova

, oficiálne údaje o tejto otázke v našej krajine nie sú:

- Výskum ohľadne užitočnosti alebo škodlivosti takých produktov v Rusku sa nerobil. Hodnotí to Ústav stravovania RAZV, ktorý sa ako aj Američania domnieva, že organické produkty sa nelíšia od obyčajných potravín.

V Rusku nie je zákon, ktorý by určoval ekologické normy pre výrobcov poľnohospodárskej produkcie, hoci sa aj určité práce na Ministerstve poľnohospodárstva vedú. Marína Jermaková, expertka na ekologickú bezpečnosť potravín dodáva, že porady majú jednoboký ráz:

- Posudzuje sa obsah chemických látok v potravinách, no nič sa nevraví, či sú geneticky modifikované. GMO vznikli umelo. Nachádza sa v nich nepochopiteľne aký gén a akumulujú sa chemické látky, ku ktorým je imúnny. ROSPOTREBNADZOR začal po vstupe do WTO hovoriť, že sú bezpečné, hoci prv sa predpokladalo naopak.

V našej krajine je organická produkcia žiadaná, no vyrába ju iba málo fariem. Na základe údajov Medzinárodnej federácie ekologického poľnohospodárstva /IFOAM/, objem trhu skutočných ekologických produktov v Rusku sa môže hodnotiť iba na 60 – 80 mil. USD, čo predstavuje iba 0,1% z celkového trhu potravín. Ešte jednou prekážkou šírenia organickej produkcie je vysoká cena. V Rusku je rozdiel v cene na obyčajné a ekologické potraviny do 70% a vo svete – 20-30%. Domáci sociológovia hodnotia, že prinajmenej 40% opýtaných chce platiť za ekologickú bezpečnosť potravín, pravda oveľa menej, ako za ňu žiadajú.

  •  
    a podeliť sa