Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
8 septembra 2012, 17:20

Putin zahájil summit APEC

Putin zahájil summit APEC

Dnes sa vo Vladivostoku konalo pracovné stretnutie lídrov krajín APECu. Za zatvorenými dverami diskutovali na témy, ktorých riešenie bude mať silný vplyv na celú svetovú ekonomiku. Hlavnou úlohou rokovania bola snaha nájsť kompromis medzi dvoma cieľmi, ktoré, ako sa môže zdať, sa navzájom vylučujú: maximálne otvoriť trhy medzi krajinami tak, aby netrpeli ich vlastní výrobcovia.

Lídrov krajín vítal pri vchode do Federálnej univerzity Ďalekého východu, v ktorej sa stretnutie konalo, sám prezident Putin, hostiteľ tohto summitu. Každého kolegu pozdravil a pri stretnutí s Hillary Clintonovou podotkol, že po oficiálnych podujatiach je pripravený sa s ňou stretnúť medzi štyrmi očami. Počas svojej otváracej reči zameral Vladimír Putin pozornosť svojich kolegov na skutočnosť, že Univerzita Ďalekého východu bola vybudovaná len nedávno a mala by sa stať vedeckým centrom pre Ďaleký východ. Taktiež sa k členom rokovania obrátil s ponukou, aby v budúcnosti vystúpili pred študentmi univerzity a predstavili im svoje predstavy o rozvoji vzťahov ako v rámci APECu, tak aj celosvetovo.

Čo sa týka programu stretnutia, prvý deň summitu sa niesol v duchu diskusií ohľadne liberalizácie trhov a upútania záujmu investorov. Túto úlohu podľa Vladimíra Putina možno vyriešiť iba ak budú trhy absolútne slobodné:

- Našou hlavnou úlohou je spoločný boj s protekcionizmom vo všetkých jeho formách – ako v tradičných, tak aj nových. Spájanie sa a odstraňovanie prekážok stimuluje dynamický rozvoj ázijsko-tichomorského regiónu a celého svetového hospodárstva. Je potrebné stavať mosty a nie múry. Je potrebné aj naďalej pokračovať vo formovaní širokých integračných priestorov, prehlbovať dialógy medzi regionálnymi a subregionálnymi združeniami. Toto je cesta, ktorou má v pláne ísť Ruská federácia aj na územiach bývalého ZSSR.

Ešte jednou témou sobotňajšieho stretnutia bola otázka zníženia cla na „ekologickú produkciu“, teda na tovary, vypestované bez syntetických hnojív. V obchodoch by mali mať tieto produkty špeciálne označenie. Počas minulého summitu APEC sa lídri dohodli na znížení výšky cla pre danú produkciu o 5%, no a vytvorením zoznamu týchto produktov sa bude zaoberať terajší summit. Na schôdzi budú prediskutované aj problémy potravinovej bezpečnosti – táto téma je zahrnutá do zajtrajšieho programu. Po dvojdňových rokovaniach bude následne členmi summitu prijatá spoločná deklarácia.

  •  
    a podeliť sa