Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
7 septembra 2012, 13:20

Tábor odchádza do Schengenu

Tábor odchádza do Schengenu

Vstup Rumunska do Európskej únie postavilo EÚ zoči voči k otázke: čo robiť s rumunskými Rómami? Prax ukazuje, že Európska únia nie je pripravená odpovedať na túto otázku a bruselskí byrokrati radšej o tomto probléme mlčia, alebo dávajú nesplniteľné sľuby.

Situáciu veľmi sťažuje to, že „cigánsky problém“ je v skutočnosti komplexom problémov a vyžaduje si komplexné riešenie. Značný počet Rómov odchádza z krajín Východnej Európy v hľadaní lepšieho života, chce pracovať a integrovať sa do európskej spoločnosti a v tomto zmysle sa fakticky ničím nelíši od iných emigrantov. No pozornosť spoločnosti sa koncentruje na etickej trestnej činnosti, ktorú často spájajú s Rómami.

Najznámejší podobný problém to sú bandy žobrákov, v úlohe ktorých často vystupujú deti privezené „na zárobky ich rodičmi. Veľmi často nie je toto žobranie následkom chudoby, ale biznis dovoľujúci rodičom žobrajúcich žiť bez biedy nepracujúc. Novinári BBC venovali tomuto fenoménu film: Tajný život britských žobrajúcich detí. Ukázali v ňom drahé domy a automobily kúpené v Rumunsku za peniaze zarobené žobrajúcimi vo Veľkej Británii.

Podobné novinárske vyšetrovania sa robili aj v iných krajinách, vrátane Nórska. V týchto podmienkach je ťažko čakať, že priemerne štatistický Európan bude spolucítiť s Rómami zarábajúcimi do 18000 anglických libier mesačne, meniacimi svoje deti na profesionálnych žobrákov.

Európska únia vydeľuje na projekty zamerané na integráciu Rómov, no akcentuje na integráciu v krajinách pobytu, napríklad v Rumunsku. No Rómovia uprednostňujú emigráciu do bohatých krajín Západnej Európy a to stavia európskych predstaviteľov moci do slepej uličky. Mocenskí predstavitelia krajín, kde je verejná mienka naladená proti Rómom a etnická trestná činnosť je reálny problém, sú nakoniec nútení deportovať Rómov a zbúrať stanové mestečká a osady, kde žijú.

Neiniciatívnosť euróspkej byrokracie núti niektoré európske štáty prevzať iniciatívu do vlastných rúk. Vedúci francúzskeho Byro pre emigráciu a integráciu Arno Klarsfeld aktívne pracuje s rumunskými predstaviteľmi moci, za účelom zahájiť projekty integrácie do rumunskej spoločnosti Rómov deportovaných francúzskymi mocenskými predstaviteľmi. Rumunské médiá tvrdia, že sa zahájilo už 80 podobných projektov, ale žiaľ, nie je nič známe o ich efektívnosti. Štatistika ukazuje, že rumunská vláda mohla osvojiť iba 7,4% z prostriedkov vydelených EÚ na rozvoj ekonomiky a spoločnosti. Vydelenie nových prostriedkov problém nevyrieši. Európski úradníci by sa mali priamo začať zaoberať otázkou integrácie Rómov, no sú vážne pochybnosti o tom, či si to európski úradníci vôbec prajú.

  •  
    a podeliť sa