Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
Ilja Charlamov
2 júla 2012, 19:27

Na ceste ku svetovému finančnému centru v Moskve

Na ceste ku svetovému finančnému centru v Moskve

Vytvorenie Medzinárodného finančného centra (MFC) v Moskve napreduje plnou parou. 2. júla sa uskutoční ďalšie zasadanie rusko-britskej pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá týmto rozsiahlym projektom. Na zasadnutí sa zúčastní primátor londýnskeho City David Wooton a ruský kurátor vytvorenia MFC Alexander Vološin.

Nariadenie vlády o vybudovaní finančného centra svetovej úrovne v ruskom hlavnom meste bolo zverejnené v roku 2009 v rámci Koncepcie dlhodobého sociálno-ekonomického rozvoja Ruska do roku 2020. Je zrejmé, že možnosti ruskej ekonomiky a finančného systému sa musia akumulovať v akomsi bode rastu inovačného rozvoja krajiny, úlohu ktorého bude plniť práve MFC.


Pre podobnú úlohu je potrebná stabilná a konkurenčná finančná infraštruktúra a tiež priaznivá investičná klíma. Inými slovami zahraničný kapitál si musí byť istý spoľahlivosťou ruského finančného trhu. Samozrejme krajina má aj svojich investorov, ale ich možnosti sú zjavne nedostatočné pre zabezpečenie potrieb veľkých spoločností. To je jednou z príčin, prečo Rusko doteraz zaostáva za veľkými svetovými finančnými trhmi. Ekonóm Alexander Osin si myslí, že medzeru je potrebné vyplniť.

-Táto štruktúra uľahčí prístup zahraničného kapitálu k investíciám do Ruska. MFC začne fungovať pravdepodobne o dva roky, čo je časovo naplánované k určitej dobe, ktorá podľa mienky ruského vedenia bude pozitívna pre formovanie prítoku kapitálu do rozvíjajúcej sa ekonomiky. Rast úlohy rozvojových ekonomík sa vo svete objektívne deje. Spolu s týmto rastom, ako ukazuje štatistika, rastie aj podiel investícií do HDP.

Pre vznik v Rusku veľkého medzinárodného finančného centra je v prvom rade nevyhnutné vytvoriť optimálnu podnikateľskú klímu, priezračnosť trhu a prognózovateľnosť ekonomických rozhodnutí. V takýchto podmienkach bude investorom zaručená spoľahlivosť a lákavosť investícií kapitálu. Zatiaľ v ratingoch lákavosti Rusko obsadzuje zďaleka nie prvé miesto. Prezident Putin v tejto spojitosti určil cieľ v najbližších rokoch kardinálne zvýšiť tento kľúčový ukazovateľ.

Finančné centrum v Moskve si nárokuje na úlohu základne národného finančného systému, ktorý bude integrovaný do svetového trhu a zabezpečí spoluprácu investorov a spoločností, ktoré majú potrebu v získaní kapitálov.

  •  
    a podeliť sa