Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
Armén Apresian
25 apríla 2012, 19:48

Trh súčasného umenia na prahu zmien

Trh súčasného umenia na prahu zmien

Uprostred apríla informovali majitelia najväčších moskovských galérií o ukončení obchodnej činnosti. Minulý pondelok sa na tlačovej konferencii v Centre moderného umenia „Winzavod“ uskutočnil rozhovor o problémoch a protirečeniach ruského trhu moderného umenia.

Bolo zverejnené vyhlásenie, že trh sa nachádza v hlbokej kríze, že štát sa nezúčastňuje na rozvoji moderného umenia, že zberatelia nemajú snahu zvýrazniť súčasných ruských umelcov na svetovej scéne. Moderní umelci nemajú prístup na prestížne výstavy: najväčšie múzeá uprednostňujú výstavy klasikov.

Počas stretnutia vo „Winzavode“ sa zberateľ a vydavateľ Piérre Brocher vyjadril, že podobná politika vedie k veľmi smutným výsledkom. Mnohí jednoducho nechápu, čo je moderné umenie. Ako by aj mohli, keď v hlavnom meste Ruska zatiaľ neexistuje plnohodnotné múzeum moderného umenia.

V každom vystúpení zneli slová o tom, že moderné umenie potrebuje podporu. Či už štátnu, alebo sponzorskú. Uvádzali sa príklady zahraničných galérií, ktoré sa zúčastňujú na ruských arttrhoch, ktoré úplne alebo čiastočne financuje vláda.

Vytvára sa domienka, že celá história so zatvorením galérií bola vymyslená ako spôsob na získanie takéhoto financovania. Predsa nekomerčná organizácia môže oveľa jednoduchšie požiadať o pomoc.

Vzniká tak otázka, čo bude s umelcami, ktorí spolupracovali so zatvárajúcimi sa galériami. A hlavne, čo bude s trhom? Aj laikovi je jasné, že odchod troch najväčších hráčov nie je len hlasnou akciou a dôvodom vyrozprávať sa teoretikom súčasného umenia, ale vážny otras pre trh.

Niekoľko hodín pred stretnutím vo „Winzavode“ sa na otvorení predaukčnej výstavy londýnskeho aukčného domu MacDougall’s, ktorý má vedúcu pozíciu na trhu ruského umenia, hovorilo o zavretí najväčších ruských galérií. Riaditeľka aukčného domu Jekaterina MacDougall si myslí, že táto situácia je úplne zákonitá. K dnešnému dňu sa trh súčasného ruského umenia skutočne nachádza v zúfalom stave. Po páde trhu v roku 2008 sa viac, či menej stabilizovali ceny na diela takých umelcov ako Oskar Rabin, Lev Kropivnickij, Vladimír Nemuchin, aj keď nedosiahli predkrízový  stav.

Čo sa týka výsledkov transformácie galérií, trh sa bezpochyby zmení. Aké to budú zmeny uvidíme už v najbližšom čase.

  •  
    a podeliť sa