Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
Svetlana Kalmykovová
18 apríla 2012, 17:17

Verejnoprávna televízia bez reklamy a cenzúry

Verejnoprávna televízia bez reklamy a cenzúry

V Rusku bude aložená verejnoprávna televízia. Výnos o tom podpísal prezident Dmitrij Medvedev. Má zahájiť vysielanie v plnom rozsahu od 1. januára budúceho roku.

Verejnoprávna televízia bude v Rusku bezplatná a všetkým prístupná, bez reklamy a cenzúry. Vo vysvetľujúcej poznámke k prezidentovmu výnosu sa hovorí, že programová politika televízneho kanálu bude spojením informačno-analytického, spoločensko-politického, kultúrneho a vzdelávacieho vysielania.


Generálneho riaditeľa a šéfredaktora v jednej osobe bude menovať hlava štátu. Táto prax existuje v mnohých krajinách. A hlavný riadiaci orgán - Radu verejnoprávnej televízie - zostaví Verejná snemovňa Ruska. Majú v nej byť zastúpené rôzne politické sily, nezávislí experti a verejní činitelia. Ale určite tam nebudú úradníci. Zákon obsahuje priamy zákaz zaradenia do Rady štátnych zamestnancov, povedal Dmitrij Medvedev:


- Budeme musieť nejakým spôsobom spustiť mechanizmus financovania verejnoprávnej televízie. Najprv štát asi bude musieť stáť pomôcť úvermi, potom ale musí byť tento úver vymenený za endowment, čiže za fond účelového kapitálu, ktorý umožní tejto televízii existenciu bez toho, aby sa obracala na štát pre peniaze, čo je snáď tou najdôležitejšou zárukou nezávislosti, aj keď nie jedinou.


O nutnosti založenia v Rusku verejnoprávnej televízie Dmitrij Medvedev povedal v decembri 2011 v Posolstve Federálnemu zhromaždeniu. Vtedy to mnohí pochopili ako reakciu mocenských kruhov na protestné nálady v spoločnosti. Experti to ale označujú za novú etapu rozvoja masmédií a občianskej spoločnosti, povedal prezident Ústavu národných stratégií

Michail Remizov

:


- Sú tu dva ciele. Ten prvý má sociálny ráz, aby tu bola televízia, ktorá sa neorientuje na obchodnú konjunktúru, ale na formovanie hodnôt, vkusu a zásad. Druhým cieľom je zabezpečenie politickej nezávislosti - tak od úradov, tak aj od veľkých finančných skupín. Ide teda o pokus vytvoriť televízny priestor nezávislý na korporačných záujmoch.


Viceprezident Centra politických technológií

Sergej Michejev

vidí zmysel založenia verejnoprávnej televízie v tom, aby všetky politické sily mali k nej rovnaký prístup:

- Hlavné je, na akých zásadách sa bude zakladať vysielanie tejto televízie, do akej miery adekvátne bude odzrkadľovať celé spektrum záujmov a názorov, ktoré existujú v spoločnosti.
Prezident Dmitrij Medvedev zdôraznil, že všetci občania Ruska budú mať možnosť sledovať vývoj verejnoprávneho televízneho kanála a aktívne sa ho zúčastniť. "Počítam s tým, že táto televízia bude zaujímavá - aspoň pre tých, koho zaujíma verejný život", - zdôraznila hlava štátu. Medvedev tiež dodal, že nový televízny kanál bude zaradený do prvého multiplexu - bezplatného balíka digitálnych televíznych kanálov.

  •  
    a podeliť sa