Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
Andrej Smirnov
16 apríla 2012, 21:36

Európsky súd pre ľudské práva vyniesol verdikt v „prípade Katyň“

Európsky súd pre ľudské práva vyniesol verdikt v „prípade Katyň“

Prípad zastrelenia poľských vojenských zajatcov pri Katyni nemá podklady pre začatie opakovaného vyšetrovania. Takéto rozhodnutie prijal 16. apríla Európsky súd pre ľudské práva (ESPĽP).

Dvanásť žalobcov, príbuzných zastrelených poľských dôstojníkov, sa obrátilo so sťažnosťou na štrasburský súd v roku 2007 a 2009. Vo svojej žalobe označili za neuspokojivé prevedenie vyšetrovania „prípadu Katyň“  Ruskom. Poľská strana podala správu o narušeniach Moskvou celého radu článkov Európskej Konvencie o ochrane ľudských práv. Súd prijal žaloby v roku 2011 len v dvoch bodoch z celého zoznamu, ktoré sa týkali práva na život a tiež zákazu mučenia a jednania ponižujúceho dôstojnosť.  Po preskúmaní súd zamietol požiadavku Poliakov obnoviť vyšetrovanie, avšak súhlasil s nimi v tom, že Moskva porušila práva príbuzných obetí, keď im neposkytla informácie o osude zavraždených.

Pripomenieme, že sovietska mocodmietala niekoľko desaťročí svoju účasť na „Katynskej záležitosti“. Predsa však po rozpade ZSSR v 90. rokoch začala Hlavná vojenská prokuratúra Ruska vyšetrovanie. V roku 2004 bolo vyšetovanie ukončené s odôvodnením „úmrtie vinníkov“. Neskôr, keď ruský prezident Dmitrij Medvedev zhrnul výsledky  vyšetrovania, obvinil z tragických udalostí 40. roku vedúcich činiteľov ZSSR.

Varšava sa skutočne pokúšala obviniť v zodpovednosti za tragédiu Rusko ako právneho nástupcu ZSSR. Predsa však mnohí experti od začiatku podčiarkovali, že takýto prístup nie je právoplatný. Pripomenul to Hlasu Ruska predseda konzorcia Parlamentná liga Anton Lašenkov

- Rusko priznalo zodpovednosť Sovietskeho zväzu za tieto zločiny. Poľsko chce, aby Rusko samo priznalo vinu. Lenže Európska Konvencia vznikla až po týchto udalostiach a súdiť podľa zákonov a povinností, ktoré Moskva v tom období neprijala, sa nedá.

Niektorí pozorovatelia si myslia, že proces sa podľa všetkého týmto neskončí. Dá sa očakávať odvolanie poľskej strany k Veľkému snemu štrasburského súdu.

Zároveň bolo ale podľa názoru väčšiny analytikov vyšetrovanie v 90. rokoch vykonané úplne. Čo sa týka nárokov poľských žalobcov, títo dostanú dokkumenty, ktoré sa ich týkajú, v najbližšom čase. V roku 2010 ruské orgány zverejnili kópie dokumentov a odovzdali Poľsku materiály trestného činu v 148 dieloch. Práca na odtajňovaní materiálov pokračuje a ostatné doklady budú odovzdané Varšave ihneď, ako ich odtaja.

  •  
    a podeliť sa