Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
Margarita Bogatová
14 apríla 2012, 13:00

Tiny Kox: V Rusku prebieha politický boj

Tiny Kox: V Rusku prebieha politický boj

V Štrasburgu sa 23. apríla zahajuje jarné zasadanie PZRE, na ktorom sa posúdi správa misie pozorovateľov o výsledkoch prezidentských volieb v Rusku. Hlava misie pozorovateľov PZRE Tiny Koxkomentoval závery návštevy delegácie PZRE v Hlase Ruska:  

- Naša návšteva do Ruska prebieha pomerne zaujímavo. Prišli sme preto, aby sme mohli získať poslednú informáciu od všetkých účastníkov predvolebného procesu. Týka sa to volieb do Štátnej Dumy a volieb prezidenta Ruskej federácie. Zišli sme sa s pánom Čurovom v Ústrednej volebnej komisii a s lídrami všetkých frakcií Štátnej Dumy a využijeme ich názory a ohlasy na prípravu správy pre Parlamentné zhromaždenie Rady Európy.

Nad správou sa ešte naďalej pracuje. S potešením sme si vypočuli závery všetkých, s ktorými sme sa zhovárali po volebnom procese. Závery sú tak pozitívne, ako aj negatívne. Odpovede rôznych strán boli najrôznejšie. Počas volieb nebolo pravdaže všetko bezchybné. Týka sa to tak volieb do Štátnej Dumy, ako aj volieb prezidenta Ruskej federácie.

Treba zdôrazniť operatívne zmeny volebného zákonodarstva v Rusku. Všetko sa pomerne rýchlo mení a politickým stranám je teraz oveľa jednoduchšie zúčastniť sa na voľbách. Mnohé zmeny sa dotkli aj zákonodarstva volieb prezidenta RF a zjaví sa najskôr aj nezávislý verejný televízny kanál, sloboda zhromažďovania. Nedá sa nezdôrazniť značnú aktívnosť voličov: počnúc 4. decembrom minulého roka sa mnohí z nich zišli na mítingoch a demonštráciách, ktoré sa uskutočnili na najdôležitejších miestach. Naša delegácia sa snaží dať dokopy všetky uvedené ohlasy a pripraviť maximálne kvalitnú odpoveď.

Zavŕšili sme prácu nad správou o voľbách do Štátnej Dumy RF. V tejto správe sa podotýka, že mnohé normy sa žiaľ nedodržali. Počas prezidentských volieb bola situácia lepšia, ale tým nemenej sa v mnohých prípadov kampaň viedla vôkol jedného kandidáta. Ide medziiným o rovnoprávny prístup k masmédiám.

Ako sme už neraz podotýkali, je potrebný nezávislý arbiter, ktorému dôverujú všetci účastníci volebného procesu. Dovolí všetkým stranám zachovať vo vzťahoch paritu. Chceli by sme dúfať, že v najbližšej budúcnosti sa aj v Rusku taký arbiter zjaví.  

  •  
    a podeliť sa