Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
Boris Pavliščev
14 apríla 2012, 12:36

„Komsomolec – do lietadla!“

„Komsomolec – do lietadla!“

Rusko chce prekonať problém nedostatku kádrov v letecko-kozmickom odvetví. Úloha sa môže vyriešiť, ak prinútiť mládež ísť do odvetvia a propagovať kozmické povolania. Pomôžu tomu projekty, ktoré sa začínajú uskutočňovať v Hviezdnom mestečku pri Moskve.

Nakopili sa tam veľké kádrové a technické zdroje, ktoré sa cez voľný čas využijú na vzdelávacie účely. Mestečko sa postupne zmení na centrum cestovného ruchu, kde si všetci želajúci zasadnú za unikátne trenažéry, ponoria sa v potápačskom úbore do bazénu hydro laboratória. V Hviezdnom mestečku otvorili kozmické centrum: učebné zariadenie, kde získajú žiaci prvotné predstavy o kozme a jeho povolaniach a profiloví študenti sa tu odborne pripravia.

V obrovskej sále sa na desiatkach metrov nachádza skupina spojovacích orbitálnych modulov vchádzajúcich do zostavy stanice MIR. Elektroniku spred 40 rokov zamenili na modernú a komplex zreštaurovali. Vedľa sa nachádzajú učebné triedy: je tam virtuálne Centrum riadenia letov, imitátory lietadla, vrtuľníka a dopravnej lode, ako aj modul vedeckého laboratória. Všetky zariadenia sú skutočné a predtým boli prístupné iba pre reálnych kozmonautov. Teraz je to všetko prístupné žiakom.

Detí berú do centra od 12 rokov a po absolvovaní štúdia im vydajú certifikát, čo následne zvýši ich šance zamestnať sa v odvetví. Pravdaže ale musia získať aj vysokoškolské vzdelanie.  

Pred pol storočím ťahala ľudí do kozmonautiky zvedavosť. Ťahá ich tam aj teraz. Aby sa odvetvie úspešne rozvíjalo, je pripravené prijať ľudí rôznych povolaní, domnieva sa vedúci Centra riadenia letov Sergej Krikaľov:

 - Kozmické centrum má oveľa väčší potenciál ako iba jednoducho atrakcia pre deti. Príchod do kozmonautiky – to nie je povinne príchod ku kozmonautom. Je tu pole činnosti pre akékoľvek odbory. Medicína, biológia, technika, vedy o Zemi.

„Komsomolec – do lietadla!“ – také heslo bolo populárne v 1930 roky v ZSSR. Zmysel je naďalej aktuálny: pokrokovú mládež vyzývajú osvojiť si pokrok. Dnes vzlietli vysoko do kozmu berúc zo sebou množstvo zložitých vied a povolaní.

  •  
    a podeliť sa