Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
Svetlana Kalmykovová
13 apríla 2012, 21:29

Olympijský duch

Olympijský duch

Premiér Putin vyzval svetové športové spoločenstvo, aby spoločne bojovalo proti dopingom, nepovoleným stávkam a agresívnym správaním sa fanúšikov. Premiér vystúpil na Generálnom zhromaždení  Asociácie národných olympijských výborov (ANOV), ktoré prebieha v Moskve. Prvýkrát pricestovali do ruského hlavného mesta vedúci všetkých 204 olympijských výborov z piatich kontinentov.

Ponechávajúc slovo ruskému premiérovi prezident Medzinárodného olympijského výboru Jacques Rogge poznamenal, že Vladimíra Putina všetci poznajú ako veľkého milovníka športu. Tiež podčiarkol, že Putin osobne a tiež ruská vláda venujú veľkú pozornosť rozvoju športu na národnej a medzinárodnej úrovni.  V roku 2007 práve vďaka aktívnej podpore Vladimíra Putina Rusko si vyslúžilo právo uskutočniť zimné Olympijské hry v Soči. Vystupujúc  pred účastníkmi Generálneho zhromaždenia ANOV Putin poznamenal, že Rusko aj naďalej bude prispievať svojim prínosom do rozvoja olympijského hnutia.

- Rusko, ktoré v novembri minulého roku oslávilo 100. výročie svojej účasti na olympijskom hnutí, uvedomuje si dôležitosť humanitárnej misie športu, jeho kolosálnu úlohu v živote každého človeka ako aj celých krajín. Je potrebné priznať, že súčasná etapa rozvoja civilizácie je bohužiaľ ďaleká od stability. Regionálne konflikty, sociálna, etnická a religiózna intolerancia – všetky tieto javy hrozia globálnym rizikom. Predsa však má veľký význam olympizmus, ktorý propaguje toleranciu a priateľstvo, princíp čestnej hry a vzájomnej úcty.

V najbližších rokoch sa v Rusku uskutočnia také najväčšie súťaže, ako svetový šampionát v ľahkej atletike, Svetové študentské hry v Kazani, Olympijské hry v Soči, šampionáty planéty vo vodných športoch a v hokeji. V spojitosti s tým Vladimír Putin povedal, že bude urobené všetko, aby sa tieto a iné súťaže, ktoré bude Rusko poverené uskutočniť, budú organizované na najvyššej úrovni. Podčiarkol, že príprava na ne sa využíva na sociálnoekonomický rozvoj regiónov.

- Príprava na Univerziádu v Kazani podstatným spôsobom zmenila tvár tohoto starobylého mesta. Boli postavné desiatky absolútne  moderných, nových objektov: cesty, objekty infraštruktúry, také štadióny, ktoré, poviem otvorene, mnohí naši občania skôr videli len na obrázku. Dnes toto všetko už ľudia využívajú a budú využívať aj budúce generácie. Ak by som mal hovoriť o Soči, potom poviem, že tam investujeme veľké peniaze, lenže 80% z nich ide výhradne na rozvoj tohoto regiónu, predovšetkým na rozvoj jeho infraštruktúry.

Vladimír Putin pozval všetkých zhromaždených na Olympijské hry a iné veľké medzinárodné športové fóra. Taktiež navrhol aby sa Generálne zhromaždenie ANOV konalo v Moskve pravidelne.

  •  
    a podeliť sa