Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
12 apríla 2012, 18:10

Ministerstvá a rezorty

Ministerstvá a rezorty

Ministerstvo vnútra RF Federálna migračná služba Ministerstvo Ruskej federá

Ministerstvo vnútra RF

Federálna migračná služba

Ministerstvo Ruskej federácie pre civilnú obranu, mimoriadne situácie a likvidáciu následkov živelných katastrof

Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie

Federálna agentúra pre záležitosti Spoločenstva Nezávislých Štátov, krajanov žijúcich v zahraničí a pre medzinárodnú humanitárnu spoluprácu

Ministerstvo obrany Ruskej federácie

Federálna služba pre vojensko-technickú spoluprácu

Federálna služba technickej a exportnej kontroly

Federálna služba pre obranné objednávky

Federálna agentúra špeciálnej výstavby

Federálna agentúra pre dodávky zbraní, vojenskej, špeciálnej techniky a materiálnych prostriedkov

Ministerstvo spravodlivosti Ruskej federácie

Federálna služba výkonu trestu

Federálna služba súdnych vykonávateľov

Štátna služba vojenských kuriérov Ruskej federácie /Federálna služba/

Služba zahraničnej rozviedky Ruskej federácie /Federálna služba/

Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie /Federálna služba/

Národný protiteroristický výbor

Federálna služba kontroly obchodovania drogami /Federálna služba/

Federálna služba ochrany Ruskej federácie /Federálna služba/

Ministerstvo zdravotníctva a sociálneho rozvoja Ruskej federácie

Federálna služba dozoru v oblasti ochrany práv spotrebiteľov a blahobytu ľudí

Federálna služba dozoru v oblasti zdravotníctva a sociálneho rozvoja

Federálna služba práce a zamestnanosti

Federálna medicínsko-biologická agentúra

Ministerstvo kultúry Ruskej federácie

Federálna archívna agentúra

Ministerstvo školstva a vedy Ruskej federácie

Federálna služba dozoru v oblasti vzdelania a vedy

Ministerstvo prírodných zdrojov a ekológie Ruskej federácie

Federálna služba pre hydrometeorológiu a monitoring životného prostredia

Federálna služba dozoru v oblasti využitia prírody

Federálna agentúra vodných zdrojov

Federálna agentúra pre využitie bohatstiev zeme

Ministerstvo priemyslu a obchodu Ruskej federácie

Federálna agentúra pre technické regulovanie a metrológiu

Ministerstvo spojov a masmédií Ruskej federácie

Federálna služba dozoru v oblasti spojov, informačných technológií a masmédií

Federálna agentúra pre tlač a masmédiá

Federálna agentúra spojov

Ministerstvo regionálneho rozvoja Ruskej federácie

Ministerstvo poľnohospodárstva Ruskej federácie

Federálna služba pre veterinárny a fytohygienický dozor

Ministerstvo športu, cestovného ruchu a politiky mládeže Ruskej federácie

Federálna agentúra pre záležitosti mládeže

Federálna agentúra cestovného ruchu

Ministerstvo dopravy Ruskej federácie

Federálna agentúra pre dozor v oblasti dopravy

Federálna agentúra leteckej dopravy

Federálna cestná agentúra

Federálna agentúra železničnej dopravy

Federálna agentúra námornej a riečnej dopravy

Ministerstvo financií Ruskej federácie

Federálna daňová služba

Federálna služba finančno-rozpočtového dozoru

Federálna finančná správa /Federálna služba/

Ministerstvo hospodárskeho rozvoja Ruskej federácie

Federálna služba štátnej štatistiky

Federálna služba štátnej registrácie, katastru a kartografie

Federálna agentúra pre štátne rezervy 

Federálna agentúra riadenia štátneho majetku

Ministerstvo energetiky Ruskej federácie

Federálna protimonopolná služba

Federálna colná služba

Federálna služba pre tarify

Federálna služba finančného monitoringu

Federálna služba pre finančné trhy

Federálna kozmická agentúra

Federálna agentúra pre vybavenie štátnej hranice Ruskej federácie

Federálna agentúra pre rybolov

Federálna služba regulovania trhu alkoholu

Federálna služba ekologického, technologického a atómového dozoru

Federálna agentúra lesného hospodárstva

Federálna služba intelektuálneho vlastníctva

Russia Online: Ministerstvá a rezorty,
  •  
    a podeliť sa