Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
Alexander Vatutin
6 februára 2012, 13:20

Práceschopný štát nie je možný bez demokracie

Práceschopný štát nie je možný bez demokracie

Predseda vlády Ruska a kandidát na prezidenta Vladimír Putin zverejnil riadny programový článok Demokracia a kvalita štátu v denníku Kommersant. Nový článok obsahuje iniciatívy Vladimíra Putina na vytvorenie v Rusku práceschopného štátu, ktorý má slúžiť záujmom spoločnosti. Kandidát na prezidenta sa domnieva, že bez demokracie budovanie takéhoto štátu nie je možné. A treba tiež, aby spoločnosť bola pripravená na využitie demokratických mechanizmov.

Zatiaľ ale v Rusku podľa Vladimíra Putina kvalita štátu zaostáva za pripravenosťou občianskej spoločnosti sa na ňom zúčastniť, znamená to, že mechanizmy demokracie treba obnoviť.

Pritom článok obsahuje varovanie pred návratom k 90. rokom, keď Rusko nezískalo moderný štát, ale boj klanov, nezískalo spravodlivú a slobodnú spoločnosť, ale zvoľu samovyhlásených „elít“. Vladimír Putin zdôrazňuje, že uskutočňovaná v 2000. rokoch politika sa zaručovala vôľou ľudu. Prioritou pre obyvateľstvo naďalej ostáva právo na prácu, bezplatnú liečbu a vzdelanie pre deti. Práve to sa podarilo vrátiť a zaručiť  počas prezidentstva Vladimíra Putina a Dmitrija Medvedeva.

V priebehu týchto rokov sa sformovala aj stredná trieda. Vladimír Putin navrhuje nastaviť mechanizmy politického systému tak, aby odzrkadľovali záujmy veľkých sociálnych skupín a zaručovali ich verejné odsúhlasenie. Občania musia mať „aktívne právo“ – čiže možnosť samostatne navrhovať zákonodarný rokovací poriadok, predkladať svoje návrhy a určovať priority. Takáto prax existuje vo Veľkej Británii, pripomenul kandidát na prezidenta. Obrovskú úlohu na tom hrá Internet. Preto Vladimír Putin navrhuje zaviesť povinné posúdenie v parlamente tých verejných iniciatív, ktoré zhromaždia najmenej 100 tisíc podpisov na Internete.

Zdokonaliť sa má celá vertikála moci od mestských až po federálne orgány, domnieva sa Vladimír Putin.

Je dôležité zmeniť kritériá ocenenia práce úradníkov. Vladimír Putin navrhuje diskvalifikáciu za zlú prácu a porušenie štandardov poskytnutia štátnych služieb. Boj proti korupcii sa má stať celonárodnou záležitosťou. Majú byť určené korupčne nebezpečné funkcie. Úradníci v týchto funkciách majú dostávať vysoký plat, ale pritom musia pristúpiť na absolútnu transparentnosť osobných finančných operácií vrátane výdavkov a veľké nákupy rodiny.

Vladimír Putin navrhuje tiež zmeniť prístupy k rozvoju súdneho systému. Tu sa má hlavne vyhýbať obviňujúcim a trestávajúcim tendenciám. Všetky súdne rozhodnutia majú byť prístupné na Internete.

Na záver článku Vladimír Putin zdôrazil, že ponúka konkrétne riešenia, ktorých realizácia bude viesť k naozajstnej moci ľudu – demokracii. A pre Rusko zaručí stabilný a úspešný rozvoj.  

  •  
    a podeliť sa