Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
4 februára 2012, 19:34

Konfrontácia aliancií – to je recept včerajška

Konfrontácia aliancií – to je recept včerajška

Rusko a Európa by sa mali vzdať dedičstva studenej vojny. Európa potrebuje mierový pakt, ktorý urobí čiaru za touto dobou.

Rusko a Európa by sa mali vzdať dedičstva studenej vojny. Európa potrebuje mierový pakt, ktorý urobí čiaru za touto dobou. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov na medzinárodnej konferencii pre bezpečnostné otázky v Mníchove. Rusko už dávno má hotový návrh tohto paktu.

Upevnenie bezpečnosti v severoatlantickom priestore zďaleka nie je novou témou. Dnes sú tu všetky dôvody na to, aby sme sa pozreli na ňu po novom. V roku 2011 sa stalo očividné, že sa mení charakter medzinárodných vzťahov.

Za najočividnejší prejav transformácie minister zahraničia Ruska Sergej Lavrov označil vzostup Číny a posilnenie ekonomickej mohutnosti a politického vplyvu štátov Ázijsko-Tichomorského regiónu za relatívneho zúženia vplyvu a možností krajín Západu. Rusko nemôže nezohľadňovať túto skutočnosť, aj keď EÚ naďalej ostáva hlavným obchodnoekonomickým a investičným partnerom krajiny.

Súčasne NATO ostáva najmocnejšou a najefektívnejšou štruktúrou v oblasti bezpečnosti, ale Rusko zatiaľ nemôže označiť alianciu za partnera. Na summite Rady NATO-Rusko v novembri roka 2010 v Lisabone sa lídri rozhodli budovať strategické vzťahy, ale ku konkrétnym činom nedošlo. Lavrov povedal:

- Európa potrebuje mierový pakt, ktorý by urobil čiaru za dobou studenej vojny, lebo sa široká spolupráca môže budovať len na základe dôvery. Pretože si všetci pamätajú na známe rusko-americké príslovie „Dôveruj, ale preveruj“, takýto pakt má byť právne záväzný. Práve tieto úvahy inšpirovali nás nastoliť v roku 2008 myšlienku uzavretia Zmluvy o európskej bezpečnosti. Rovnaká a nedeliteľná bezpečnosť pre všetkých – proti tomu je ťažko namietať, ak sa berú do úvahy zásady spravodlivosti.

Ešte pred vystúpením ruského ministra generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen znovu zopakoval: strategické partnerstvo Ruska a aliancie je výhodné pre všetkých a vo vzťahoch s Ruskom NATO zďaleka nevyčerpala svoj potenciál.

Spektrum problémov na európskom kontinente je dosť široké – od kontroly za konvenčnými zbraňami až po protiraketovú obranu. Ale  nevyriešená otázka EuroPRO môže vyvolať nesváry. Lavrov porozprával o ruskej predstave o bezpečnosti v Euroatlantiku a ďalších regiónoch:

- V perspektíve by bolo možné smerovať k vytvoreniu spoločného veľkého bezpečnostného priestoru, zahrňujúceho do seba spojené do okruhu regionálne segmenty, ktorých účastníci by boli spojení komplexom právnych a politických záväzkov. Jedným z takýchto segmentov by sa stalo pásmo platnosti ponúkanej nami zmluvy o európskej bezpečnosti - čiže členské štáty OBSE, - vnútri ktorého by bolo veľmi osožné nadviazať praktickú vzájomnú súčinnosť medzi NATO a Organizáciou Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, za čo sa vyslovujeme veľa rokov, ale nemôžeme sa dočkať zrozumiteľnej odpovede. Stále aktuálnejšia je otázka budovania architektúry bezpečnosti v Ázijsko-Tichomorskom regióne a počítame s konkrétnym posúdením zodpovednej iniciatívy Dmitrija Medvedeva a predsedu ČĽR Hu Jintaa, nastolenej v septembri roka 2010 v Pekingu.

Za ďalšie možné segmenty minister označil Afganistan, pásmo Perzského zálivu, Blízky Východ, Južný Kaukaz. Ale aj v tých pásmach, ktoré v tomto zozname nie sú, Rusko nepodporí plány, ktoré by mohli vyprovokovať riadne kolo konfrontácie v medzinárodných vzťahoch, vysvetlil Lavrov:

- Nezúčastníme sa na konštrukciách, ktoré majú za cieľ zdržiavanie Číny – nášho dobrého suseda a strategického partnera. Budovanie konfrontujúcich aliancií – to je recept z minulosti, ktorý sa v súčasných podmienkach môže premeniť na globálnu katastrofu. Považujeme za kontraproduktívne tiež myšlienky NATOcentristickej konštrukcie globálnej bezpečnosti prostredníctvom vytvorenia akýchsi „mostov“ medzi Severoatlantickou alianciou a jej partnermi. V týchto myšlienkach sú tiež kľučky konfrontácie, čo sa už prejavuje v Ázijsko-Tichomorskom regióne.

V minulom roku Sergej Lavrov a ministerka ZV USA Hillary Clintonová si vymenili ratifikačné listiny k zmluve START, po čom dohoda oficiálne nadobudla platnosť. Dnes sa chystá nový dokument. V BR OSN sa posudzuje text rezolúcie o Sýrii. Dnes hlavy zahraničnopolitických rezortov RF a USA posúdili priebeh vývoja rezolúcie BR. Hlasovanie o nej sa má konať ten istý deň.

  •  
    a podeliť sa