Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
S. Kalmyková
2 februára 2012, 20:35

Rusko na štarte

Rusko na štarte

Rusko sa uchádza o úlohu jedného z nových svetových ekonomických centier. Vladimír Putin to vyhlásil na investičnom fóre Rusko 2012, na ktorom sa v Moskve zišli hlavní ruskí a zahraniční experti. Hlava vlády sa domnieva, že dosiahnuť sa to bude môcť nielen pomocou zavedenia nových technológií a inovácií, ale aj pomocou zmeny kultúry vedenia biznisu a taktiež aj investičnej klímy a systému vzdelania. „Budúce desaťročia sú obdobím veľkých výziev, rizík a transformácií. V dôsledku toho sa nezbežne zjavia nové svetové ekonomické centrá a som presvedčený, že jedno z nich bude Rusko“, - zdôraznil premiér:

- Je zjavné, že svet už nebude taký ako prv. Ak zmerať to, čo sa deje historickými kategóriami, podľa nás ide o zavŕšenie trvajúceho skoro päť stáročí obdobia dominovania radu štátov v politike, ekonomike a financiách. Hlavné centrá svetového rastu sa presúvajú mimo historického Západu. Vznikla stabilná ilúzia, že sa môže bohatnúť a spotrebovávať nestarajúc sa o svoju efektívnosť a konkurencieschopnosť, že je možný rast bez rozvoja a rast na dlh. V podstate tak aj tomu bolo.

Vladimír Putin sa domnieva, že riziko nasledovnej globálnej recesie naďalej pretrváva a objavenie sa nového modelu rastu môže trvať dlho. Podľa neho sú dva scenáre rozvoja situácie. V prvom prípade sa jestvujúce problémy iba na pozadí neschopnosti prijatia kardinálnych riešení na národnej a medzinárodnej úrovni vyhrotia. Pozitívny scenár predpokladá zamietnutie ekonomiky „bublín“ a návrat k reálnej ekonomike, ktorá nevytvára „derivatíva“, ale pracovné miesta. Premiér podotkol, že Rusko bude musieť riešiť vlastné národné úlohy v kontexte globálnej transformácie a so zohľadnením toho, že nestabilnosť svetovej ekonomiky nadobudla dlhodobý ráz. No krajina má historickú šancu využiť prirodzené prírodné výhody na podstatnú modernizáciu.  Rusko už uznali vo svete ako krajinu s trhovou ekonomikou, podčiarkol premiér.  

Vladimír Putin pripomenul, že dnes sa robia závažné kroky v oblasti kardinálnej zmeny modelu ekonomiky. Vytvára sa plán vzniku miliónov nových pracovných miest v nesurovinových sektoroch. Realizuje sa balík protikorupčných opatrení. Najbližšie sa zjaví splnomocnenec pre ochranu práv všetkých podnikateľov a nielen zahraničných investorov. Ruské korporatívne zákonodarstvo sa harmonizuje so zákonodarstvom hlavných európskych krajín.

Fórum Rusko 2012 bude 3. februára pokračovať.  

  •  
    a podeliť sa