Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
S. Guk
30 januára 2012, 16:42

EÚ sa chystá stlačiť brzdy

EÚ sa chystá stlačiť brzdy
Stiahnuť audio file

Na summite hláv štátov a vlád EÚ, ktorý sa zahájil v pondelok, sa očakáva prijať fiškálnu dohodu. Predpokladá sa, že zachráni Európu pred dlhovou krízou.

Stržňom fiškálnej dohody je dlhová brzda. Rozpočty krajín Európskej únie by mali byť odteraz vyvážené. Odstúpenie od pravidiel sa nepripúšťa: budú sa môcť zvýšiť výdaje nad príjmami v medziach pol percenta národného HDP. No iba v situácii vis major. A u koho jej niet? A tu je aj prvá medzera, na ktorú upozornili európski experti.

Pol percenta to nie je ale predsa len mimoriadne vysoký dlh. A aby požiadavka nebola iba otriasaním vzduchu, fiškálna dohoda vyžaduje od jej účastníkov zapísať dané ustanovenie do národných ústav. Alebo prinajmenej urobiť to zákonom. Jej plnenie  bude sledovať Európska komisia. A ak sa naruší  -  obráti sa na Európsky súd, čo hrozí pokutou vo výške 0,1 percenta z HDP. Pre mnohých sa toto číslo premení na miliardy.

Ale je tu nová prekážka. Bruselskí byrokrati majú právo iba konštatovať narušenie. Na Európsky súd sa môžu obrátiť iba členské krajiny EÚ. A nakoniec, mraky nad hlavou previnilca môže rozohnať kvalifikovaná väčšina ministrov financií EÚ pomocou uvalenia veta. Čo sa týka dohody o stabilnosti, toto fórum malo naopak vyniesť verdikt o použití finančných pokutových sankcií. A to je aj celý rozdiel. Majú pravdu európski experti predpovedajúci fiškálnej dohode osud „papierového tigra“? Ponúkame Vám názor vedúceho Centra európskych štúdií IMEMO Alexeja Kuznecova:

- Ak bude na summite všetkých 26 krajín jednoznačných, bude to pre finančné trhy pozitívny signál. Čo sa týka dlhodobej situácie, nie som optimista. Niet nijakých garancií, že stabilné krajiny EÚ po vystúpení z krízy nebudú chcieť narušiť rozpočtovú disciplínu pod blahou zámienkou. Či to budú už nazreté štruktúrne reformy, alebo vyriešenie nejakého ostrého sociálneho problému.

  •  
    a podeliť sa