Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
N. Kovalenko
30 januára 2012, 15:48

Nová ekonomika od kandidáta na post prezidenta

Nová ekonomika od kandidáta na post prezidenta

„Rusko potrebuje ekonomiku s konkurencieschopným priemyslom a infraštruktúrou, s vyspelou sférou služieb a s efektívnym poľnohospodárstvom. Ekonomiku fungujúcu na modernej technologickej základni“.  V pondelok to na stránkach denníku Vedomosti vyhlásil premiér a kandidát na post prezidenta RF Vladimír Putin. Premiér navrhuje na dosiahnutie vytýčeného cieľu  niekoľko riešení.

Prvé a najhlavnejšie, to je prekonať technologické zaostávanie. Rusku sa podarilo po rozpade ZSSR integrovať svoju ekonomiku do svetovej. Ale urobilo to pomocou svojich prírodných zdrojov. Priemysel krajiny sa fakticky rozpadol. Rusko dnes veľmi závisí na importe technológií. Premiér sa domnieva, že takú situáciu treba zmeniť a medzi prioritnými sektormi ekonomiky nazýva farmáciu, vysoko technologickú chémiu, kompozitné a nekovové materiály, letecký priemysel, informačno-komunikačné technológie a nanotechnológie. Plus atómový priemysel a kozmos, kde Rusko nestratilo technologické výhody. Vo všetkých týchto oblastiach je možný v najbližšej budúcnosti závažný prelom, súhlasí s tým politológ

Alexej Zudin

:  

- Nazvali sa predovšetkým sektory ekonomiky, kde máme celkovo podstatne dobré pozície, ak ich merať kritériami medzinárodnej konkurencieschopnosti. A tu sa môže dosiahnuť reálny prelom. V dnešnom svete sa prelom v rozvoji rôznych sektorov ekonomiky a oblastí dosahuje spravidla pri prepojení dvoch faktorov. Je to gramotné vedenie závodov daných sektorov s orientáciou na stredne dlhé a dlhodobé ciele.  A za druhé – to je gramotná podpora zo strany štátu, spravidla nepriama, ale stabilná a dlhodobá. Je to medziiným vznik zákonov pomáhajúcich firmám správne mobilizovať zdroje a správne nimi nakladať.

Vladimír Putin navrhuje zlepšiť za účelom rastu investícií pracovnú klímu v krajine, previesť hospodárske spory z trestných na arbitrážne súdy a znížiť taktiež aj do roka 2016 podiel štátu v ekonomike. Ani jeden postulát sa nedá napadnúť, komentuje to ekonóm Dmitrij Katalevský:

- Problém sa nastolil správne. Otázka tkvie v inom: nie sú veľmi jasné cesty jeho vyriešenia. Putin správne píše, že treba znížiť korupciu. Ale ako ju znížiť? Otázka pomeru súkromných a štátnych investícií nie je takisto celkom jednoznačná. Z pohľadu svetových skúseností nie sú štátne spoločnosti zlé. Možno ani netreba znížiť ich podiel v ekonomike. No tieto spoločnosti by mali byť nesporne prehľadné. Teraz nie je jasné, čo sa deje vnútri týchto spoločností a ako sa konkrétne míňajú peniaze. A to je veľmi dobrá pôda na zneužitie.

Putin sa dotkol aj fiškálnej reformy. V Rusku sa neplánuje zvýšiť daňovú záťaž na nesurovinové sektory. Je iná rezerva rastu daňových príjmov: to je drahá nehnuteľnosť, spotreba alkoholu, tabaku a vyzbieranie rentových platieb v tých odvetviach, kde je to zatiaľ na nižšej úrovni, hovorí Putin. Hlavné rozhodnutia by sa mali prijať už v tomto roku, aby vlastníci drahých domov a automobilov platili väčšie dane. Ale nemalo by sa to týkať predstaviteľov strednej triedy, zdôrazňuje premiér.

To je už tretí článok, ktorý zverejnil Vladimír Putin pred voľbami. Prvý vyšiel v denníku Izvestia 16. januára. Jeho témou boli výzvy stojace pred Ruskom. Hlavnou témou článku opublikovanom o týždeň na to v denníku Nezavisimaja gazeta, bola národná otázka. Na pláne je téma sociálnej výstavby a rozvoja Ozbrojených síl Ruska. Hlavné z týchto článkov vojde do predvolebného programu kandidáta na post prezidenta Vladimíra Putina.

  •  
    a podeliť sa