Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
9 decembra 2011, 14:59

Je tu možnosť zárobku?

Je tu možnosť zárobku?

Rusko hrá významnú úlohu na realizácii Konvencie OSN proti korupcii a podniká odvážne kroky pre boj proti tomuto javu.

Rusko hrá významnú úlohu na realizácii Konvencie OSN proti korupcii a podniká odvážne kroky pre boj proti tomuto javu. Vyhlásil to v súvislosti s Dňom boja proti korupcii výkonný riaditeľ Správy OSN pre drogy a zločinnosť Jurij Fedotov. O dobrých výsledkoch v tejto sfére svedčí skutočnosť, že za 9 mesiacov roka 2011 zahájili trestné stíhanie poldruha tisíca úradníkov. Toto všetko umožnili akcie národnej stratégie boja proti korupcii v Rusku.

Nedávno ministerstvo spravodlivosti Ruska navrhlo odmeňovať občanov a organizácie, ktoré pomáhajú odhaliť prípady korupcie. „Nie je to nová myšlienka: tento mechanizmus funguje na Západe, ale či sa uplatní tu?“ – položil otázku predseda protikorupčného výboru Kirill Kabanov:

- V Amerike tento zákon bol schválený dávno a bol novelizovaný v lete minulého roka.  V novej podobe zákon povoľuje vyplatiť „informátorovi“ 10% sumy vrátenej do rozpočtu. Vďaka novelám sa štátna pokladnica už doplnila o jednu miliardu 200 miliónov dolárov. Avšak netreba zabúdať, že tam ešte efektívne funguje súdny a právny systém. K tomu nie je jasné, čo budeme platiť my. Napríklad pred určitým časom v USA spoločnosť, ktorú usvedčili z korupcie, zaplatila pokutu vo výške 360 miliónov dolárov. 10% z tejto sumy – to je 36 miliónov. Je to veľká čiastka. A kvôli nej ľudia budú ochotní pristúpiť na riziko. Ale z čoho to budeme platiť my – z pokút, ktoré zaplatia úradníci?

V súdnej praxi už boli prípady, keď  úplatkárov súdili vďaka aktivite občanov. Ale či treba dávať odmeny na bežiaci pás? Členka Koordinačnej rady Výboru pre boj proti korupcii Irina Rukinová má o tom pochybnosti:

- Zmysel spočíva v tom, že tento problém treba zveriť občianskej spoločnosti, treba uskutočňovať normálnu parlamentnú kontrolu. Udania – to je necivilizované opatrenie. Musia tu byť verejné štruktúry, ktoré budú hodnotiť informáciu  občanov a pohotovo reagovať. Tieto štruktúry sa sami obratia na právne a zákonodarné orgány, aby sa podnikli potrebné opatrenia.

Problém spočíva aj v tom, že v Rusku podľa zákona podozrievaní majú právo vedieť, čia informácia viedla k zahájeniu ich trestného stíhania. Kvôli tomu môžu byť ohrození poctiví občania. Experti sú presvedčení, že navrhnutý ministerstvom spravodlivosti mechanizmus vyplatenia percent za udanie úplatkárov nie je zlý, ale pred jeho zavedením treba odstrániť všetky nezrovnalosti a nevyriešené problémy, jedným z nich je napríklad ochrana svedka.

  •  
    a podeliť sa