Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
23 novembra 2011, 15:28

Hlavný problém 21. storočia

Hlavný problém 21. storočia

„Abnormálne bude normou“: v 21. storočí môže poč

„Abnormálne bude normou“: v 21. storočí môže počet prírodných pohrôm vyrásť desaťkrát. K tomuto záveru prišla Medzivládna skupina expertov na zmenu klímy. Pripravená touto skupinou obsažná správa o extrémnych klimatických odchýlkach sa zverejnení vo februári 2012. Zatiaľ sa zverejnil výťažok z budúcej správy.

Hlavný záver expertov: treba znížiť prinajmenšom dvakrát eimisie skleníkových plynov vznikajúcich v dôsledku spaľovania uhľovodíkov. V opačnom prípade na nás čaká rast počtu prírodných  kataklizmov a straty na ľudskom zdraví a hospodárstve sa môžu premeniť na globálny problém. Závery správy, domnieva sa vedúcu programov Klíma a energetika Svetového fondu divokej prírody Alexej Kokorin,  vyvolávajú obavy:

- Zvláštnosť tejto správy spočíva v tom, že je napísaná mimoriadne vedecky, prísne a veľmi podrobne popisuje, s akou pravdepodobnosťou, čiže v akom percentuálnom pomere „bude-nebude“  pre každý jav a pre každé miesto sa môže prognózovať. Vychádza z toho, že niektoré javy, ku ktorým teraz dochádza raz za 20 rokov,  môžu byť v roku 2040 až 2060 oveľa častejšie. Dokonca raz za 2 až 3 roky.

Všetky scenáre Medzivládnej skupiny expertov na zmenu klímy sa posúdili v troch variantoch: za minimálneho, stredného a maximálneho zasahovania človeka do klimatického systému. Vedci dúfajú, že ich dôvody sa stanú základom pre schválenie medzinárodným spoločenstvom nových rozhodnutí na zníženie emisií skleníkových plynov. Normy emisií teraz reguluje Kiotský protokol. Ratifikovalo ho 181 krajín, na ktoré spadá vyše 61% emisií. Prvé obdobie  platnosti Kiotského protokolu, v ktorého rámci preberajú vyspelé krajiny kvantitatívne záväzky na zníženie emisií plynov do atmosféry, vyprší 31. decembra 2012. Väčšina rozvojových štátov vystupuje za druhé obdobie záväzkov až do roka 2018. Rad vyspelých krajín vrátane Ruska, Japonska a Kanady je toho názoru, že Kiotský protokol vyčerpal svoje možnosti a treba ho vymeniť za novú klimatickú dohodu. Táto otázka bude hlavnou na klimatickej konferencii, ktorá sa uskutoční v juhoafrickom Durbane 28. novembra až 9. decembra.

  •  
    a podeliť sa