Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
23 augusta 2011, 13:12

Na váhach dejín

Na váhach dejín

Na medzinárodnej konferencii vo Varšave venovanej Celoeurópskemu dňu pamiatky obetí

Na medzinárodnej konferencii vo Varšave venovanej Celoeurópskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov (pripomína sa prvýkrát) nie sú predstavitelia ruského fondu Historická  pamäť, tradičného účastníka zahraničných diskusií. Prečo? Vysvetlil to vedúci vedeckých programov fondu Vladimír Simindej:

- Konferencia má zreteľne politický charakter. Zameriava sa na neprípustné podľa nás porovnanie viny „tretieho reichu“ a Sovietskeho zväzu. Poznáme tieto pokusy vysvetliť všetky problémy historického rozvoja 30.-40. rokov minulého storočia činnosťou ZSSR. Hlavným tromfom v tejto hre je to, že sovietsko-nemecká zmluva z 23. augusta roka 1939 a tajný protokol k nej sa považujú za čosi unikátne. Ako keby tomu nepredchádzal prechod nemeckých vojsk do demilitarizovaného Rýnskeho pásma a pokojná reakcia na to Londýna, ako keby neexistoval Mníchovský diktát z roka 1938, ktorý predurčil pád Európy do víru druhej svetovej vojny. A kto napríklad si dnes spomína na akt o neútočení podpísaný Ribbentropom  7. júna roka 1939 s ministrami zahraničia Estónska a Lotyšska Selterom a Mundersom? Alebo na tajné rokovania Francúzska s Talianskom pre odvrátenie Mussolliniho expanzie z európskeho pásma francúzskych záujmov do Afriky? Nik! Celú pozornosť sústreďujú na Pakt Molotova-Rubbentropa!

Táto snaha bojovať proti Sovietskemu zväzu po uplynutí tak dlhého času vôbec nie je náhodná. Úplne mení bilanciu ocenení najväčšej tragédie 20.storočia skresľuje úlohu sovietskej armády na oslobodení Európy. Ak niekto bol antikomunistom a pomáhal nacistom – je hrdina! A už súd v Budapešti ospravedlnil nacistického zločinca číslo 1 zo známeho zoznamu  Šimona Wiesenthala – žandárskeho dôstojníka Sandora Képíra - a v Pobaltí oficiálne pochodujú bývalí nacistickí pomáhači. V Česku práve schválili zákon o podporách pre antikomunistov, ktoré ich prirovnávajú k... vojnovým veteránom, účastníkom protifašistického odboja. Odtiaľ je už celkom blízko k Norimberskému súdu so Sovietskym zväzom, číže s krajinou, ktorá zaručila samotnú existenciu európskych štátov a ich občanov, pre ktorých jednoducho nebolo miesto v „geopolitike“ hitlerizmu. Preto v Rusku nepripomínajú Deň pamiatky obetí totalitných režimov zavedený minuloročnou rezolúciou Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

  •  
    a podeliť sa