Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
15 augusta 2011, 12:09

Jadrové technológie v Skolkove

Jadrové technológie v Skolkove

Ku koncu roka 25 až 30 spoločností nadobudnú status účastníkov jadrového klastru inovačného centra Skolkovo . Niektoré z nich, ktoré predstavia najzaujímavejšie projekty, dostanú granty z fondu.

Ku koncu roka 25 až 30 spoločností nadobudnú status účastníkov jadrového klastru inovačného centra Skolkovo. Niektoré z nich, ktoré predstavia najzaujímavejšie projekty, dostanú granty z fondu. Porozprával o tom v exkluzívnom interview Hlasu Ruska výkonný riaditeľ klastru jadrových technológií Denis Kovalevič.

Klaster jadrových technológií sa rozvíja piatimi rôznymi smermi – takými, ako atómová veda, radiačné technológie, vytvorenie nových materiálov, vysoko presná a špeciálna výroba prístrojov a tiež technológie riadenia životného cyklu, napríklad, modelovanie zložitých technologických objektov a systémov. Ako všetky klastre Skolkova smer jadrových technológií sa snaží v rovnakej miere osvojiť si tak vedecké, ako aj komerčné projekty.

Zvláštnu pozornosť v poslednom čase v celom svete venujú technológiám spojeným so záverečným štádiom života jadrového paliva a jadrových elektrární. Po tragédii na jadrovej elektrárni Fukušima 1 v Japonsku v celom svete vyrástol dopyt po nových kvalitných postupoch likvidácie radiačného odpadu, znečistenia a tiež vyradenia z prevádzky zložitých objektov – či už jadrového reaktora alebo závodu na výrobu paliva.

Okrem tohto smeru medzi perspektívne je možné zaradiť radiačné technológie, vysvetlil Denis Kovalevič:

- Radiačné technológie – to sú technológie práce so žiarením. Najvýraznejším príkladom v tejto oblasti sú výrobky jadrovej medicíny, izotopy a vyrobené na ich základe lieky, diagnostická technika pre onkologické a kardiologické ochorenia. Iné oblasti používania radiačných technológií – to sú bezpečnostné systémy, hľadanie výbušnín a zbraní. Tieto technológie sa používajú aj v ekológii – na očistenie plynov, neutralizáciu odpadu vrátane lekárskeho.

S klastrom jadrových technológií už spolupracujú lídri atómových rezortov z Európy a USA. Napríklad, spoločnosť Siemens zostavila v Rusku špeciálny vedecko-výskumný tím, ktorý medzi prvými získal status účastníka jadrového klastru Skolkovo. Plánuje sa, že do konca roka také isté úzke partnerské styky nadviažu s francúzskymi, japonskými a kórejskými spoločnosťami.

  •  
    a podeliť sa