Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
2 augusta 2011, 14:25

Demografický sen Ruska

Demografický sen Ruska

Nemecko sa stalo antilídrom čo do pôrodnosti v EÚ. V roku 2010 na 1000 obyvateľov tam pripadalo 8,3 novorodencov. Je to najnižší ukazovateľ v Európe. Najlepšie sa na tom má Írsko – 16,5 novorodených. Rusko má trochu vyšší ukazovateľ, ako priemerný európsky – 12,5 oproti 10,7. Podľa názoru odborníkov, má všetky šance na realizáciu demografických túžob.

Počet obyvateľov planéty neochvejne rastie. Čo je pravda, dochádza k tomu vďaka africkým krajinám, Indii a Číne. Ale v Európe je celkom iná situácia: v polovici 21. storočia podľa predpovedí počet obyvateľstva tu poklesne pod úroveň roka 2005. Vec je v tom, že v krajinách Starého Sveta dokonca pre jednoduché zachovanie počtu obyvateľstva na terajšej úrovni 50% rodín musí mať prinajmenšom 3 detí, vysvetlil vedúci katedry Sociológia rodiny a demografie Moskovskej štátnej univerzity Anatolij Antonov:

- V našej krajine asi 6% rodín majú 3 a viac detí. V Európe takýchto rodín je  12-15%. Ale tam životná úroveň je dva až trikrát vyššia, ako u nás a preto je dvakrát viac mnohodetných rodín. Hoci aj to je menej, ako má byť. Preto ani v Európe, ani v Rusku nedochádza k obnoveniu generácie. Číže počet dcér sa nerovná počtu matiek a kvôli tomu dochádza ku zmenšeniu počtu obyvateľstva.

V poslednom čase u odborníkov sa stáva stále populárnejšou tak zvaná genderová teória, vysvetľujúca prečo moderné rodiny neprekračujú hranicu „chlapec-dievčatko“, - hovorí zástupca riaditeľa Ústavu demografie Vysokej školy ekonomickej Sergej Zacharov:

- Za situácie, keď sa rodina zakladá na dvoch príjmoch, číže keď pracuje muž a žena, vysoká pôrodnosť v zásade nie je možná. Treba rozvíjať sociálnu štruktúru, prístupnosť materských škôl, pružné rozvrhy práce žien, aby rodinný život sa nedostával do kolízie s kariérou. Krajiny, ktoré riešia tento problém úspešnejšie, vyhrávajú v pôrodnosti.

V Rusku sa od roka 2006 pozoruje stabilný rast počtu novorodencov. Zvláštny význam pre kladný trend podľa demografov zohralo zavedenie v Rusku značných peňažných jednorazových podpôr pre matky po narodení druhého dieťaťa (tak zvaný materinský kapitál). Vyčlenené z rozpočtu prostriedky, ktoré sa každý rok valorizujú kvôli inflácii, môžu byť vydané na nakúpenie bytu alebo domu, na vzdelanie detí, na zvýšenie základnej časti dôchodku pre ženy a dokonca na nákup auta alebo vyplatenie úveru na auto.

  •  
    a podeliť sa