Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
1 augusta 2011, 13:37

Batyskafy Mir idú domov

Batyskafy Mir idú domov

Ostalo iba pár týždňov do ukončenia misie batyskafov Mir v Ženevskom jazere. V priebehu dvoch mesiacov ruské prístroje na hlboké potopenie sa ponárali na dno jedného z najkrajších jazier Strednej Európy na hranici Švajčiarska a Francúzska. Hlavnou úlohou výskumu bolo zistenie stavu vodojemu. Už dnes je možné hovoriť o predbežných výsledkoch.

Ruské batyskafy Mir-1Mir-2 dostali pozvanie na Ženevské jazero v rámci medzinárodného vedeckého programu. Na ňom sa zúčastňujú vedci zo šiestich krajín, medzi nimi je 20 odborníkov z Ruska. Výsledky výskumov zaujímajú tak švajčiarske, ako aj francúzske úrady, pretože v okolí Ženevského jazera žije poldruha milióna ľudí, z toho polovica dostáva z neho pitnú vodu.

Aby sa zistilo, ako civilizácia ovplyvňuje tento vodojem, boli uskutočnené výskumy rôznymi smermi – hydrofyzikálne, geofyzikálne, geologické, biologické a mikrobiologické, - povedal vedúci výpravy, Hrdina Ruska Anatolij Sagalevič:

- Bolo nahromadené veľké množstvo údajov, ktoré teraz spracovávame. Odobrali sme veľa skúšok – vody, usadliny a podobne, vykonali sme veľa meraní. Zatiaľ sme dospeli k jednému záveru – vcelku ekologický stav jazera je normálny. Jazero samo dokáže zvládnuť tie porušenia predpisov, ktorých sa dopúšťajú ľudia – vypustenia a znečistenie.

Prístroje na hlboké ponáranie Mir sú naozajstným skvostom pre vedcov. Dovoľujú maximálne sa priblížiť k objektu a detailne ho preskúmať. Okrem toho ich konštrukcia poskytuje možnosť inštalovať na palube veľa dodatočných prístrojov. Zariadenie na meranie teploty, vodivosti, rýchlosti zvuku, filtračné prístroje schopné prepumpovať veľké množstvo vody na získanie usadliny pre chemický rozbor – celá táto technika sa dá rozmiestniť v batyskafoch. Za jej pomoci odborníci chcú získať plnú informáciu o živote Ženevského jazera.

Doslova na začiatku výpravy za pomoci batyskafov Mir uskutočnili okrem ekologických aj archeologické výskumy. Vec je v tom, že dne Ženevského jazera ja parník Rona, ktorý sa potopil koncom 19. storočia po zrážke s inou loďou. Batyskafy sa ponorili na 300-metrovú hĺbku, aby umožnili videozáznam objektu. Pomohlo to vytvoriť detailný obraz terajšieho stavu lode.

  •  
    a podeliť sa