Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
11 júla 2011, 16:24

Priority strategického prelomu

Priority strategického prelomu

Prezident Medvedev informoval o 8 prioritných smeroch rozvoja vedy. Je medzi nimi nielen oblasť bezpečnosti, boj s terorizmom a rozvoj nanosystémov, ale aj výskumy v oblasti obnovovaných zdrojov energie.

Prezident Medvedev informoval o 8 prioritných smeroch rozvoja vedy. Je medzi nimi nielen oblasť bezpečnosti, boj s terorizmom a rozvoj nanosystémov, ale aj výskumy v oblasti obnovovaných zdrojov energie. Prezident podpísal za účelom realizácie daných smerov príslušný výnos.

O danej iniciatíve informoval Dmitrij Medvedev na schôdzke s hlavou Ruskej akadémie vied Jurijom Osipovom. Hlava štátu podčiarkla, že práve veda by mala byť zálohou úspešnej modernizácie.

- Mali by sme pokračovať v práci v oblasti modernizácie nielen ekonomiky, ale aj vedeckého života. Podpísal som výnos určujúci prioritné smery rozvoja vedy, technológií a techniky. Schvaľuje mimochodom aj zoznam 27 takzvaných kritických technológií.

Zoznam technológií -  to sú konkrétne rozhodnutia dovoľujúce splniť úlohy vyznačené v prioritných smeroch. Sú to aj technológie vzniku veľmi rýchlych dopravných prostriedkov, výroby energie na organickom palive, technológie zníženia strát v dôsledku sociálne významných ochorení a tak ďalej. Taký komplexný, fundamentálny a aplikovaný prístup je dôležitý z pohľadu nastolených úloh modernizácie, zdôraznila v interview pre Hlas Ruska vedúca Centra inovačnej ekonomiky Ústavu ekonomiky RAV Jelena Lenčuková:

- Hlavné je, aby priority zodpovedali sociálno-ekonomickému rozvoju a nakopenému vedecko-technologickému potenciálu. Z pohľadu svetovej praxe je dnes zjavné napredovanie smerom k zeleným technológiám. A medzi ruskými prioritami je takisto energetická efektívnosť a šetrenie energie. To isté je aj v oblasti nanotechnológií. Z týchto pozícií priority nesporne  vyhovujú súčasnému svetovému prístupu.

Experti zdôrazňujú, že vyznačený prezidentom prístup, môže byť kľúčovým faktorom stabilného rastu ekonomiky a rastu je konkurencieschopnosti.

Realizácia vytýčených smerov je strategická úloha vyžadujúca si nielen čas, ale aj nemalé prostriedky. Ale prax spolu s tým ukazuje, že všetky technologické prelomy posledných desaťročí sa opierali práve na selektívnu vedecko-technologickú politiku.

  •  
    a podeliť sa