Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
11 júla 2011, 14:31

Nastúpi zlatý rok plynárenského odvetvia?

Nastúpi zlatý rok  plynárenského odvetvia?

Zlatý rok plynárenského odvetvia – a takým nazývajú

Zlatý rok plynárenského odvetvia – a takým nazývajú experti Medzinárodnej energetickej agentúry rok 2035 – nemusí ani nastúpiť. Vravia o tom posledné, často navzájom rozporné scenáre rozvoja svetovej energetiky pripravené európskymi výskumníkmi.

K roku 2035 objem spotreby zemného plynu vo svete vzrastie v súlade s nedávnou prognózou Svetovej energetickej agentúry, o 50 percent. Ako príčiny rastu dopytu na plyn sa nazývajú rastúce potreby rozvojových ekonomík Indie, Číny a krajín Blízkeho východu a odmietnutie v Európe atómovej energetiky.

Ale iný pohľad na perspektívy majú experti Európskej únie. Objem spotreby plynu v EÚ sa podľa nich zníži. V posledných scenároch dokazujú ekologické škody plynárenského a ropného odvetvia a vyzývajú prejsť na obnovované zdroje. Snahu Európy znížiť spotrebu plynu a ropy diktuje prinajmenej snaha znížiť energetickú závislosť od exportných krajín a predovšetkým Ruska.

Ruskí odborníci posúdili v rámci energetického dialógu s európskymi partnermi asi 80 scenárov. Účastník diskusií a prezident fondu Ústav energetiky a financií Vladimír Fejgin sa domnieva, že Európska únia otvorene lobuje záujmy importných krajín v neprospech exportných štátov.

- Posudzujeme predpovede. Ale to súvisí s obrovskými investíciami, politickými a ekonomickými rozhodnutiami a energetickou bezpečnosťou. Preto tu nie sú tieto slová vhodné, pretože sa nám zdá, že teraz to už netreba tajiť.

Ambiciózne plány EÚ znížiť znečistenie atmosféry sú známe. K roku 2050 sa plánuje znížiť emisie skleníkových plynov na minimum: o 80 až 95 percent. V podstate to znamená prudké zníženie objemu spotreby plynu a ropy a to znamená, aj odmietnutie modernej energetiky. A to pritom, že na danú chvíľu sa iba Dánsku podarilo dosiahnuť reálne úspechy pri využití alternatívnych zdrojov. Iné krajiny nie sú pripravené zrieknuť sa ropy a plynu. Fejgin zdôrazňuje, že preto bude už o niekoľko rokov jasné, že plány Európskej únie nie sú nič iné, ako utópia.

Ústav energetických štúdií RAV pripravil svoju prognózu budúcnosti rozvoja svetovej energetiky do roka 2030. V súlade s týmto prieskumom sa podiel plynu v najbližších 20 rokov ako minimum nezníži, ale ako maximum sa o niekoľko percent zvýši. Ruskí experti sa domnievajú, že čiastočné odmietnutie bude možné iba v dvoch pozíciách – rope a atómovej energii.

  •  
    a podeliť sa