Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
18 mája 2011, 16:50

Slovanský svet: problémy komunikácie

Slovanský svet: problémy komunikácie

 

V Moskve sa 18. mája zahájila medzinárodná konferencia Slovanská kultúra: pramene, tradície a vzájomná súčinnosť. Sú na nej prítomní predstavitelia z 12 krajín. Konferencia je venovaná Dňom slovanskej písomnosti a kultúry a potrvá do 31. mája.  

Slovanský svet, slovanská kultúra a slovanská duša – čo sa tají za podobnými pojmami? V interview pre Hlas Ruska sa nad tým zamýšľa účastníčka konferencie Natália Bondarenková:  

-Všetky časy boli vždy dominujúcimi povahovými rysmi Slovanov láska ku svojej vlasti, zhoda, obrana rodnej zeme, historická pamäť, milosrdenstvo a zachovanie rodiny   ako čiastky svojho rodu. A pravdaže aj starostlivý vzťah k rodnému slovu.

Dnes sa ale žiaľ nemôže stále častejšie vravieť o týchto zjednocujúcich črtách, ale o tom, čo nás delí, podotýka Natália Bondarenková:

-Krajiny Východnej Európy sa stále častejšie a viac vzďaľujú od Ruska a považujú sa za krajiny patriace k západnému svetu. To, čo sa dnes jasne pozoruje, ide od nepoznania veľmi bohatej a samobytnej kultúry každej zo slovanských krajín. Keď prichádzajú študenti na moju prvú hodinu, - pokračuje Natália Bondarenková, - pýtam sa ich, s čím súvisí u nich predstava o tom, alebo inom národe. Zisťujem, že vo väčšine prípadov dominujú stereotypy z masmédií. Napríklad   čo sa týka Česka – v popredí je pivo a hokej. Rusko v súčasnosti chápu slovanské krajiny ako veľmoc zaujímavú v prvom rade svojimi energetickými zdrojmi. A ruský jazyk je žiaľ žiadaný prevažne v obchodných kruhoch a jeho kultúrna súčasť je značne malá.

Ale tým nemenej sa pozorujú zmeny aj v inom, ústretovom smere, hovorí Natália Bondarenková. Domnieva sa, že popularizácia samobytného kultúrneho dedičstva slovanských národov je dnes jednou z najdôležitejších tém.  A uvádza príklad: v tomto roku sa v Moskve uskutočnila prvá súťaž srbskej piesne a poézie, na ktorej všetci účastníci spievali a recitovali básne srbských básnikov v ich reči. Takú istú súťaž chcú organizovať aj na slovenskom veľvyslanectve na budúci rok.  «A myslím si, že popularizácia jazykov a kultúr Slovanov v Rusku a iný pohľad na Rusko v slovanskom svete, pomôže navzájom sa lepšie spoznať a zachovať veľmi bohatú vrstvu dedičstva a tradícií slovanských národov», - uzaviera Natália Bondarenková.

 

  •  
    a podeliť sa