Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
29 marca 2011, 19:56

Premiér RF požiadal aktivovať prácu v oblasti demografickej politiky

Ruský premiér požiadal aktivovať prácu v oblasti demografickej politiky. Na porade so spoločenstvom expertov o Stratégii sociálno-hospodárskeho rozvoja RF do roka 2020 vyjadril znepokojenie nad úrovňou pôrodnosti a úmrtnosti. „Predbežné závery sčítania obyvateľstva Ruska svedčia o znížení jeho počtu. Na vyrovnanie situácie je potrebné dodatočné úsilie“, - zdôraznil premiér. Hoci sa aj nepodarilo prelomiť demografickú situáciu, opatrenia prijímané štátom dovolili vyznačiť „pozitívnu dynamiku“.

  •  
    a podeliť sa