Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
11 marca 2011, 18:10

Reforma v energetike by sa mala zavŕšiť

Reforma v energetike by sa mala zavŕšiť

  Prezident Medvedev nariadil na zasadaní prezídia Štátnej Rady v Chakássku vláde pripraviť do 15. augusta komplexný plán modernizácie energetiky Ruska. Zasadanie prebehlo na symbolickom mieste – na Sajansko-Šušenskej hydroelektrárni.

 

Prezident Medvedev nariadil na zasadaní prezídia Štátnej Rady v Chakássku vláde pripraviť do 15. augusta komplexný plán modernizácie energetiky Ruska. Zasadanie prebehlo na symbolickom mieste – na Sajansko-Šušenskej hydroelektrárni. V sovietske obdobie bola táto hydroelektráreň pýchou domáceho energetického komplexu. V roku 2009 sa na hydroelektrárni udiala veľká technická havária. Dnes sa tento kľúčový objekt aktívne obnovuje za použitia najpokrokovejších technológií.

Dmitrij Medvedev požiadal zavŕšiť štruktúrne zmeny v energetike a uviedol, že reforma stojí na mieste.

-Pre Rusko je ako aj pre akúkoľvek inú veľkú krajinu základom pre stabilný rozvoj  zaistenie elektrickou energiou. Preto je to aj základom  životnej úrovne našich ľudí, zachovania potrebnej bezpečnosti v štáte a spoločnosti. Jedným z najostrejších problémov odvetvia je morálne a fyzicky zastaraná infraštruktúra, A práve amortizácia zariadenia bola príčinou niekoľkých veľkých havárií a katastrof posledné roky. Za posledných 20 rokov sa fakticky efektívnosť odvetvia nezvýšila. Ak máme na zreteli, že v iných odvetviach vyzerá situácia celkom ináč, je to veľmi znepokojujúci ukazovateľ.

Dnes je podľa hlavy štátu hlavnou úlohou zamyslieť sa nad reformou energetiky z pohľadu spotrebiteľov. Odvetvie má nielen hospodársky, ale aj sociálny význam. Veď rast taríf udiera predovšetkým na malý a stredný biznis a aj obyčajných ľudí. Čo sa týka priemyslu, nové závody stále častejšie radšej budujú vlastné energetické kapacity, ako ich pripájajú k jestvujúcim sieťam.

Investície a uvedenie do prevádzky nových kapacít spolu s týmito problémami predsa len rastú. Ale aj tu nie je všetko dobré: kontrola výdajov je málo efektívna. Najdôležitejšou  úlohou pre odvetvie je aj rast technickej a protiteroristickej bezpečnosti v súvislosti s radom nedávnych prípadov na energetických objektoch.

Odvetvie potrebuje v dôsledku toho všetkého obnoviť kapacity a zaviesť inovačné technológie, realizovať veľké investičné programy a vybudovať moderné trhové mechanizmy, ako aj zvýšiť ekologickú bezpečnosť. Práve tým sa budú aj zaoberať mocenskí predstavitelia a biznis najbližšie roky.

 

 

 

  •  
    a podeliť sa