Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
28 februára 2011, 20:08

Minister zahraničných vecí RF vystúpil na zasadaní Rady OSN pre ľudské práva

Minister zahraničných vecí RF vystúpil na zasadaní Rady OSN pre ľudské práva

Hlava MZV RF Sergej Lavrov vo svojom dnešnom vystúpení v Ženeve na 16. Zasadaní Rady OSN pre ľudské práva sformuloval pozíciu Ruska o najdôležitejších problémoch v tejto oblasti.

Hlava MZV RF Sergej Lavrov vo svojom dnešnom vystúpení v Ženeve na 16. Zasadaní Rady OSN pre ľudské práva sformuloval pozíciu Ruska o najdôležitejších problémoch v tejto oblasti. Vyhlásil o neprípustnosti použitia vojenskej sily voči civilnému obyvateľstvu, tak ako to bolo v Líbyi. Rusko žiada urýchlene ukončiť násilie voči civilnému obyvateľstvu, podčiarkol minister Lavrov. Čo sa týka udalostí v poslednú dobu na Blízkom východe a v krajinách Severnej Afriky celkovo vyhlásil, že tieto udalosti odhalili obrovskú vrstvu problémov kopiacich sa desaťročiami, predovšetkým chudoby, nezamestnanosti a nezaistenia sociálno-ekonomických ľudských práv. „Tieto problémy by mali riešiť samotné národy príslušných krajín, bez prinútenia a zasahovania zvonku, pokojnou cestou a v právnom poli, pomocou národného dialógu a dosiahnutia verejnej zhody o cestách prevedenia zmien, ktoré nazreli“, - zdôraznil pozíciu Moskvy minister Lavrov.

Účastníkov zasadania Bezpečnostnej Rady OSN pre ľudské práva upozornil na to, že niektoré krajiny odmietajú podporiť v OSN rezolúciu zameranú na zabránenie snahám sfalšovať výsledky Druhej svetovej vojny. Valné zhromaždenie OSN prijíma na iniciatívu Ruska každý rok rezolúciu vyzývajúcu zabrániť podobným snahám. „Je smutné, že niektoré krajiny sa hanbia ju podporiť a odvolávajú sa na slobodu slova“,- povedal minister. – V Rusku považujú túto pozíciu za mimoriadne nebezpečnú: všetci by si mali pamätať, k čomu priviedla podobná „hanblivosť“ v 30 roky minulého storočia. Sú neprijateľné snahy poskytnúť rovnaké práva obetiam a katom, osloboditeľom a agresorom, spochybniť rozhodnutia Norinbergského tribunálu. Všetko to vytvára živnú pôdu pre tých, kto sa snaží nanútiť nové ideológie nenávidiace ľudí“.

Reč Lavrova sa týkala  aj zaistenia práv národnostných menšín. Pripomenul medzi iným, že v Lotyšsku a Estónsku pretrváva problém „neobčianstva“. „Je potrebné dosiahnuť úplné plnenie príslušných návrhov Rady Európy, OBSE, Výboru OSN pre likvidáciu rasovej diskriminácie“, - povedal minister Lavrov. Pripomenul, že v Lotyšsku je dnes 350 tisíc „neobčanov“, čo je 15,5 % obyvateľstva krajiny a v Estónsku je to 105 tisíc osôb, alebo 9 % obyvateľstva.

  

 

  •  
    a podeliť sa