Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
10 januára 2011, 18:10

Rusko a Kiótsky protokol: ľady sa pohli

Rusko a Kiótsky protokol: ľady sa pohli

Rusko predalo po prvý krát od platnosti Kiótskeho protokolu zahraničným

Rusko predalo po prvý krát od platnosti Kiótskeho protokolu zahraničným spoločnostiam kvóty na emisie škodlivých látok a skleníkových plynov do atmosféry. Japonská korporácia Mitsubishi a Nippon Oil zakúpila u ruskej spoločnosti „Gazprom nefti“ kvóty na emisie 290 tisíc ton skleníkových plynov. Pripomenieme, že Kiótsky protokol bola prvá globálna dohoda o ochrane životného prostredia predpokladajúca zníženie emisií skleníkových plynov. Veď nie je tajomstvom, že antropogénny vplyv na životné prostredie je jednou z príčin globálneho oteplenia. Toto oteplenie na svete prináša také prírodné kataklizmy, ako sucho, povodne a uragány. V súlade s Kiótskym protokolom majú účastnícke krajiny právo využiť dva mechanizmy zníženia emisií skleníkových plynov. Je to za prvé, využitie takzvaných zelených investícií, kedy vkladajú zahraniční investor prostriedky na rast energetickej efektívnosti a iné podujatia dovoľujúce znížiť úroveň emisií. A toto zníženie sa započíta tej krajine alebo investorovi, ktoré tieto peniaze vkladajú. Druhý mechanizmus, to je priamy predaj kvót. V prípade s predajom ruských kvót Japonsku, ide o prvý mechanizmus. Japonské spoločnosti sponzorovali práce na troch veľkých ruských náleziskách, čo dovolilo prudko znížiť emisie sprievodných ropných plynov. Tento problém kedysi mimochodom nastolil prezident Ruska ako jeden z najaktuálnejších pre ekonomiku krajiny, zdôraznil v interview pre našu rozhlasovú spoločnosť pracovník Ústavu národného hospodárskeho prognózovania Boris Porfiriev:

-Teraz sa môže povedať, že ľady sa pohli. Treba to nesporne zdôrazniť ako dosť dôležitú udalosť. No a z druhej strany má Rusko značnú rezervu kvót ako takých a veľmi potrebuje modernizáciu vlastnej ekonomiky, v prvom rade energetického hospodárstva. Spočítalo sa, že Rusko by mohlo získať od podobných projektov asi 2 až 2,5 miliárd dolárov ročne. Spolu s tým treba povedať, že Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a Sberbank, ktoré tento proces riadia, už fakticky schválili asi stovky podobných projektov.

Ale iné účastnícke krajiny Kiotského protokolu žiaľ, sa na rozdiel od Ruska, vôbec neponáhľajú plniť svoje záväzky v oblasti zníženia emisií škodlivých látok a skleníkových plynov. V Kodani a mexickom Cancoune Nepodarilo sa tak ani prijať posledné roky nové dohody  o zabránení zmenám klímy. A príroda, ako ukázali udalosti minulého roka, neprepáčila ľudstvu podobný vzťah k nej.

 

  •  
    a podeliť sa